Lektor i sociologi kåret som Årets Underviser på Folkeuniversitetet

Lektor på Sociologi og Socialt Arbejde Anders Petersen har vundet prisen som Årets Underviser på Folkeuniversitetet i Aalborg. Det er tredje gang, Folkeuniversitetet uddeler prisen.

Lektor Anders Petersen, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde,  er blevet udnævnt til Årets Underviser på Folkeuniversitetet på baggrund af stemmer fra Folkeuniversitetets mange deltagere og en indstilling fra Folkeuniversitetets programråd, styrelser og sekretariat.

Årets Underviser har gennem mange år holdt foredrag på Folkeuniversitetet i Aalborg, og i 2016 havde han hele fire foredrag - alle med stor tilslutning. Anders Petersen gjorde blandt andet Folkeuniversitetets deltagere klogere på emner som diagnosekulturen, stress og depression og ikke mindst præstationssamfundet.

Folkeuniversitetet begrunder prisen med, at Anders Petersen beskæftiger sig med meget vedkommende emner og samtidig er en eminent og underholdende formidler, der formår at holde sine tilhørere fanget. Ved hans foredrag til Folkeuniversitetets sæsonåbning 2016 var der ikke et eneste frafald i pausen. Det vidner om en formidlingsevne ud over det sædvanlige. 

Sekretariatsleder ved Folkeuniversitetet Kristian Møller Andersen siger:

- Det er en fornøjelse at have undervisere som Anders ’i stalden’. Emnerne er vedkommende, og Anders stiller altid gerne op i Folkeuniversitetets tjeneste som formidler af noget af al den spændende forskning, der bedrives på Aalborg Universitet,

Anders Petersen forsker i depression som samfundsfænomen. Han er forfatter til en række artikler og bøger, blandt andet 'Præstationssamfundet’ fra 2016 og ’Diagnoser’ fra 2015, som han har udgivet sammen med Svend Brinkmann, professor i psykologi ved Aalborg Universitet.

I bogen ’Præstationssamfundet’ argumenterer Anders Petersen for, at opblomstringen af depressionsepidemien må ses på baggrund af, at præstation har fået status af ideal for det gode liv. Opblomstringen af depression er en seismograf for en tendens i tiden, hvor det er afgørende at gøre sig gældende og præstere på jobbet og i privatlivet. Det er ikke vigtigt, hvad man er god til, men det er altafgørende, at man ustandseligt præsterer optimalt inden for et eller andet. Det samfundsmæssige pres, som nutidens individer må håndtere og tage på sig, er grundstenen til en depressionsbølge.

Læs mere om Anders Petersens arbejde på hans personprofil


Lektor Anders Petersen blev kåret som Årets Underviser 2016 på Folkeuniversitetet i Aalborg. Her ses han med sekretariatsleder Kristian Møller Andersen (tv.) og formand Tem Frank Andersen, studielektor ved Aalborg Universitet (th.).