Studenterpanel

Studenterpanelet ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Aalborg Universitet beskæftiger sig med forhold, der vedrører uddannelsernes kvalitet og studiemiljø, og panelet bidrager dermed til evaluering og udvikling af uddannelserne under Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.

Arbejdsopgaver

Studenterpanelets funktion er at sikre løbende dialog med universitetet om uddannelsernes kvalitet og studiemiljø og dermed bidrage til evaluering og udvikling af eksisterende uddannelser.

I forhold til de otte kvalitetsområder i Aalborg Universitets kvalitetssikringssystem inddrages panelet i områderne: Opbygning og forløb, undervisningens- og studiemiljøets kvalitet samt pædagogik og pædagogisk kompetenceudvikling.

Panelet anvendes blandt andet i forhold til idegenerering og sparring, som supplement til de undervisnings-, semester- og uddannelsesevalueringer, der finder sted på de enkelte uddannelser.

Medlemmer

Formand

 • Rasmus Antoft

Næstformand og stedfortræder

 • Malene Gram

Studienævnsnæstformænd

 • Jura: Albert Sverrisson
 • Samfundsøkonomi: Frederik Kiel
 • Erhvervsøkonomi: Jakob Skjøde Jensen
 • IT-Ledelse: Jens Peter Riisager
 • Kriminologi: Julie Roed Erhardsen
 • Socialt arbejde: Kathrine Brandsborg Jensen
 • Sociologi: Sara Line Coulthard Sørensen
 • Uddannelse, læring og forandring: Jennifer Ravn Reenberg Rasmussen
 • Politik & Administration og samfundsfag: Martin Cholewa Jørgensen
 • Socialrådgiveruddannelsen: Mikkel Gahms Hvam Ellefsen
 • Historie: Steffen Elias Nielsen
 • Internationale forhold: Le Udsholt
 • MVA: Hans-Jørgen Føns Jørgensen
 • MBU: Anne-Mette Kann

Studerende fra Akademisk Råd

 • Alexander Egmund Fich
 • Majbritt Mølholm Ravn
 • Rene Daniel Langeland Hansen
 • Thor Bæch Pedersen

Sekretær

 • Lisbeth Videbæk Thomsen

Kontakt

Det Samfundsvidenskabelige Fakukultet
Fibigerstræde 5
9220 Aalborg Øst

Lisbeth Videbæk Thomsen - fuldmægtig
Telefon: 9940 9602
Email: lvt@adm.aau.dk

Møder

Dato Dagsorden Referat
19/3 2015   Referat
11/11 2015 Dagsorden Referat
8/3 2016 Dagsorden Referat
7/10 2016 Dagsorden Referat