Bekendtgørelser

Universitetsloven

Adgangsbekendtgørelsen

Uddannelsesbekendtgørelsen

Karakterbekendtgørelsen

Eksamensbekendtgørelsen

Masterområdet

Bekendtgørelser for uddannelser under undervisningsministeriets område, fx socialrådgiveruddannelsen (professionsbacheloruddannelse)