Bekendtgørelser

Universitetsloven

Adgangsbekendtgørelsen

Uddannelsesbekendtgørelsen

Karakterbekendtgørelsen

Eksamensbekendtgørelsen

Masterområdet

Uddannelser under undervisningsministeriets område, fx socialrådgiveruddannelsen (professionsbacheloruddannelse)

Kontakt

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Studieadministrationen
Fibigerstræde 5
9220 Aalborg Øst
Telefon: 9940 9608
samf-studieadm@adm.aau.dk

Studieadministrationen har åbent:
Mandag-torsdag kl. 8-15.30, fredag kl. 8-15