AAU logo

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Vurdering af forskningsindsats

Der stilles i stigende grad både kvalitative og kvantitative krav til universiteternes forskning, og graden af målopfyldelse danner bl.a. grundlag for tildeling af basisforskningsmidler. Styrken af de bagvedliggende forskningsmiljøer indgår som kriterium, når uddannelser skal akkrediteres. Der konkurreres om eksterne forskningsmidler. Der er således mange grunde til at have fokus på vores forskningsindsats og diskutere publiceringsstrategier.

Det er samtidig vigtigt af hensyn til medarbejderne, at der etableres gennemsigtighed i forventningerne til forskningsindsats. Hvis kravene ikke er kendte, skabes der berettiget usikkerhed blandt medarbejderne, og det bliver vanskeligt at gennemføre samtaler og støtte omkring forskningsindsatsen.

Se notat om "Grundlag for vurdering af forskningsindsats" under interne forvaltningsnotater.
Notatet vedrører fastansatte VIP (lektorer og professorer)

 

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet | Aalborg Universitet | Fibigerstræde 5 | 9220 Aalborg Øst
Telefon: 9940 9940 | samf@aau.dk | CVR nummer: 29102384 | EAN nummer: 5798000420601