Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Intivation til ph.d.-kursus: Skriv ph.d.-afhandlingens ’kappe’: Struktur, sammenhæng, kvalitetskriterier, og bidrag

Intivation til ph.d.-kursus: Skriv ph.d.-afhandlingens ’kappe’: Struktur, sammenhæng, kvalitetskriterier, og bidrag

3-dags ph.d.-kursus arrangeret af Ph.d.-skolen ved det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet.

Tidspunkt

31.01.2022 - 02.02.2022

Beskrivelse

Akademisk skrivning hænger form og indhold sammen. Derfor er elementer som struktur, sammenhæng og rød tråd vigtige for kvaliteten af den tekst, som formidler forskningsaktiviteterne og de resultater, som den ph.d. studerende producerer. Det, vi kan kalde ’det akademiske håndværk’ handler ikke kun om systematisk refleksion angående fokus, forskningsspørgsmål, analyseenhed, teori og begreber, videnskabsteori, design, metode og etik, samt analyseproces. Kvaliteten af håndværket handler i høj grad også om skriftligt at argumentere for de valg, som man tager eller har taget desangående og at opbygge en tekst, hvor disse valg og deres konsekvenser er tydelige i indhold og struktur.

Dette arbejde starter tidligt i processen og pågår kontinuerligt i løbet af en ph.d. proces. Kurset er derfor designet til at deltagere kan få glæde af oplæg, øvelser og pensum uanset hvor de er i ph.d. forløbet.

Formålet med ph.d. kurset er at sætte fokus på det akademiske håndværk, der skal til for at skrive og redigere en afhandlings elementer, så de ved afhandlingens færdiggørelse fremstår som en struktureret, sammenhængende tekst af høj kvalitet, hvor resultaternes gyldighedsbetingelser og bidrag er tydeligt præsenteret. På kursets tre dage arbejder vi med dette gennem forelæsninger, konkrete øvelser, og fælles diskussioner med henblik på at opbygge og udvide deltagernes ’værkstøjkasse’.

Kurset bygger på nyeste forskning i akademisk skrivning, særligt angående klarhed, struktur, form-indhold relationen, kvalitetskriterier som reliabilitet, kohærens, transparens, og analytisk generaliserbarhed. Samtidig er det et praktisk kursus, hvor deltagerne arbejder konkret med deres egen tekst i forhold til kursets emner.

Kursusdeltagerne skal indsende et 10 (max) siders paper hvori de præsenterer deres eget arbejde i relation til kursets nøglebegreber, samt reflekterer over hvad deres skrivemæssige udfordringer og ambitioner er i relation hertil.

Kursusholder: Ninna Meier, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde .

Underviser: Ninna Meier og Charlotte Wegener.

ECTS: 3.

Antal pladser: 16.

Mere information om kurset samt tilmelding på ph.d.-Moodle

Arrangør

Ph.d.-skolen ved det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet

Adresse

Aalborg Universitet, Kroghstræde 3, seminarrum 5.130 (Finsen), 9220 Aalborg Øst

Se listen
Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet | Aalborg Universitet | Fibigerstræde 5 | 9220 Aalborg Øst
Telefon: 9940 9940 | ssh@aau.dk | CVR nummer: 29102384 | EAN nummer: 5798000420601