AAU logo

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Invitation til afskedsreception for lektor Rita Cancino, Institut for Kultur og Læring

Invitation til afskedsreception for Rita Cancino

Lektor Rita Cancino holder afskedsreception den 28. august 2019

Tidspunkt

28.08.2019 kl. 13.00 - 15.00

Beskrivelse

Rita har haft sit primære virke som lektor ved Spansk og International Virksomheds-kommunikation, men har også haft flere ledelsesposter i sine mange år på AAU, herunder studieleder for International Virksomhedskommunikation, prodekan og sidenhen konstitueret dekan ved det Humanistiske Fakultet, konstitueret institutleder for Institut for Sprog og Kultur, samt senere viceinstitutleder for det tidligere Institut for Kultur og Globale Studier.

Forskningsmæssigt er Ritas store interesse for spansk sprog og lingvistik, hvor hun bl.a. har fokuseret på sprogpolitik, herunder Mapuche-indianernes sprog og rettigheder i Chile, sprogpolitik i Bolivia, samt spansk i juridisk sprog.

Rita går på pension 1. september, men fortsætter sin gang på Instituttet som lektor emerita efter denne dato.

RECEPTIONEN FINDER STED: 

Onsdag den 28, august 2019, kl. 13.00-15.00
Kroghstræde 3, lokale 3.136

Download invitationen 

 

Tilmeld dig receptionen senest 25. august 2019 her eller via QR-koden: 

 

Arrangør

Institut for Kultur og Læring, AAU

Adresse

Aalborg, Universitet, Kroghstræde 3, lokale 3.136, 9220 Aalborg Øst

Se listen
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet | Aalborg Universitet | Fibigerstræde 5 | 9220 Aalborg Øst
Telefon: 9940 9940 | samf@aau.dk | CVR nummer: 29102384 | EAN nummer: 5798000420618