Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Masteruddannelsen i Udsatte Børn og Unge, faglige ledelse (MBU) inviterer til december til alumne-forelæsning om tværfagligt samarbejde. Foto: Colourbox

Invitation til alumneforelæsning om tværfagligt samarbejde i det sociale arbejde

Masteruddannelsen i Udsatte Børn og Unge, Faglig ledelse (MBU) inviterer til december til alumne-forelæsning om tværfagligt samarbejde.

Tidspunkt

01.12.2021 kl. 09.00 - 15.00

Beskrivelse

Tekst: Niels Krogh Søndergaard, kommunikationsmedarbejder
Foto: Colourbox

I Aalborg holder Masteruddannelsen i Udsatte Børn og Unge, Faglig Ledelse en åben forelæsning onsdag d. 1. december kl. 9.00-15.00.

Emnet er ”Tværfaglig belysning af tværfagligt samarbejde”. Som alumne har du mulighed for at deltage i forelæsningen, som er en god mulighed for at mødes med andre alumner, vedligeholde det faglige netværk og få faglige input.

Arrangementet er gratis, men tilmelding er nødvendig.

Underviserne for dagsprogrammet er Hanne Hartoft, Idamarie Leth Svendsen og Morten Ejrnæs.

Åben dialog et must

Tværfagligt samarbejde er altafgørende i de komplekse sager der kan være på børne- og ungeområdet. De vanskeligste sager byder på mange og sammensatte problemer, som kun kan komme tættere på løsning, hvis der iværksættes en helhedsorienteret indsats.

Det kræver forståelse for problematikkernes forskellighed og nogle gange evnen til at prioritere problematikker og fokusere på det mest væsentlige. En af forudsætningerne for, at denne vanskelige proces lykkes er, at fagpersonerne er villige til at indgå i en åben dialog med hinanden og evner og har lyst til at se de perspektiver, som bringes frem fra anden side. Det kan være rigtig svært.

Det tværfaglige samarbejde opfattes ofte som en universalløsning på komplekse problemer, fordi de forskellige faglige indgange skulle sikre ”den bedste løsning”.

Oplægsholderne vil tydeliggøre, at der inden for den enkelte profession findes flere forskellige former for skævvridninger af det faglige skøn både mht. samfundsvidenskab og jura. Disse forskelle og uenigheder bliver man nødt til at tage højde for, hvis det tværfaglige samarbejde skal lykkes. Mulighederne og faldgruberne i det tværfaglige samarbejde aktualiseres gennem henvisninger til aftalen om ”Børnene først”.

Praktisk

I løbet af dagen arbejder vi med at omsætte teori på konkrete cases, og vi ser i et ledelsesperspektiv på områdets udfordringer.

Uddannelsens alumner har mulighed for deltagelse med fysisk fremmøde (ikke online). Nærmere information om lokale på Campus Aalborg bliver oplyst efter tilmelding på nedenstående link.

Obs. Arrangementet er kun med adgang for tidligere studerende fra MBU-uddannelsen.

Tilmelding og anden info

Arrangør

Masteruddannelsen i Udsatte Børn og Unge, Faglig Ledelse, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet

Adresse

Aalborg Universitet. Nærmere info om lokale og adresse følger efter tilmelding.

Se listen
Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet | Aalborg Universitet | Fibigerstræde 5 | 9220 Aalborg Øst
Telefon: 9940 9940 | ssh@aau.dk | CVR nummer: 29102384 | EAN nummer: 5798000420601