Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Invitation til Finn Skovfoged Laursens 25 års jubilæum

I forbindelse med Finn Skovfoged Laursens 25 års jubilæum ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet, inviterer instituttet til reception.

Tidspunkt

09.09.2021 kl. 14.00 - 15.30

Beskrivelse

Finn Skovfoged Laursen har haft en lang og produktiv karriere på Institut for Sociologi og Socialt Arbejde. Efter 10 år ved Aalborg Kommunes Ungdomscenter startede han som undervisningsassistent ved Socialrådgiveruddannelsen, hvilket efter endt Kandidatuddannelse i Socialt Arbejde blev til en fuldtidsstilling.

En stor del af Finns tid ved instituttet har han fungeret som studienævnsformand. Det er også blevet til et semester i Boston og et år som afdelingsleder for Socialrådgiveruddannelsen i Grønland ved Grønlands Universitet. Finn Skovfoged Laursens store interesse har altid været uddannelsen og professionen socialrådgiver, og han har deltaget aktivt i udviklingen af begge gennem mange år, blandt andet i det landsdækkende samarbejde med udformningen af flere studieordninger.

Finn har endvidere fulgt udviklingen af forskningsfeltet Socialt Arbejde på tæt hold som medlem af FOSO (Forskning i Socialt Arbejde) og aktuelt CISKO (Forskning i Socialfaglig Praksis med Udsatte Børn, Unge og Familier) med særlig fokus på udsatte børn og unge, som har været hans gennemgående interesseområde i alle årene som socialrådgiver.

Tilmelding

Ønsker du at deltage i receptionen, skal du tilmelde dig her.

Download invitationen 

Arrangør

Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet

Adresse

Kroghstræde 7 (i forhallen), 9220 Aalborg Øst

Se listen
Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet | Aalborg Universitet | Fibigerstræde 5 | 9220 Aalborg Øst
Telefon: 9940 9940 | ssh@aau.dk | CVR nummer: 29102384 | EAN nummer: 5798000420601