Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Kom med til boglancering: Borgerinddragelse i beskæftigelsespolitikken. Tid & sted: Den 15. december kl. 14.00-15.30 på Aalborg Universitet København, Konferencesalen, A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV. Foto: Bogens omslag, Djøf Forlag

AFLYST!!!

Boglancering: Borgerinddragelse i beskæftigelsespolitikken.

Tidspunkt

15.12.2021 kl. 14.00 - 15.30

Beskrivelse

Foto: Bogens omslag, Djøf Forlag

NB!

I lyset af de seneste corona-anbefalinger er boglanceringen aflyst!

 

Jobcentrene bliver skældt ud fra alle sider. Borgere protesterer over dem, medier bringer kritiske historier om dem på stribe og politikere på tværs af ideologiske skel skælder ud på dem. Meget af kritikken går på, at jobcentrene er rigide og behandler sine borgere for dårligt. 

I forskningsgruppen Center for Udvikling af Borgerinddragende Beskæftigelsesindsatser (CUBB) har vi over de seneste seks år løbende undersøgt, hvordan borgerinddragelse –altså lydhørhed over for borgerens egne perspektiver- kan spille en større rolle for beskæftigelsesindsatsen.

Dét har vi skrevet en bog om og dens budskab er positivt: Selv inden for et område som beskæftigelsespolitik, hvor detailreguleringen er stor, og hvor der skal stilles krav til borgerne, er der mulighed for at udvikle en effektiv og mere borgerinddragende indsats!

Borgerinddragelse i beskæftigelsespolitikken fortæller hvordan det kan lade sig gøre. Bogen formidler forskningsviden, der er baseret på forskeres mangeårige møder med praksis i en række danske jobcentre. Kom og hør nærmere om bogen fra forskerholdet, der her ført pennen.

Der vil være et kort oplæg fra lederne af CUBB (som også er redaktører på bogen) professor Flemming Larsen, Institut for Politik og Samfund og professor Dorte Caswell, Institut for Sociologi og Socialt arbejde. Herefter vil der være reception og anledning til at komme i dialog med bogens øvrige forfattere (Karen Nielsen Breidahl, Niklas Andersen, Mathias Herup Nielsen, Merete Monrad, Mikkel Bo Madsen, Tanja Dall, Sophie Danneris).

Bogen kan bestilles her

Arrangør

Center for borgerinddragende beskæftigelsesindsatser (CUBB), Institut for Sociologi og Socialt Arbejde & Institut for Politik og Samfund, Aalborg Universitet

Se listen
Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet | Aalborg Universitet | Fibigerstræde 5 | 9220 Aalborg Øst
Telefon: 9940 9940 | ssh@aau.dk | CVR nummer: 29102384 | EAN nummer: 5798000420601