Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Ph.d.-forsvar Katrine Lund Berke

Titel på ph.d.-afhandlingen: "Projektlederrollen - på afstand af nærhed. Et fænomenologisk organisationssociologisk studie af projektlederrollen som hverdagsfænomen".

Tidspunkt

03.12.2021 kl. 10.00 - 13.00

Beskrivelse

Katrine Lund BerkeKatrine Lund Berke vil forelæse over følgende temaer:

- Diskussion af afhandlingen ift. forskningstraditioner/teoridannelse(r) indenfor forskningsfeltet
- Anvendelse af og inddragelse af deltagerobservationer i afhandlingen
- Refleksioner over forskningsformidling (herunder formidling af egne forskningsresultater)
- Afhandlingens kobling til/anvendelsen af fænomenologiPROGRAM

09.40: Formøde, bedømmelsesudvalg, ordstyrer

10.00:  Velkomst v/ordstyrer

10.05:  Ph.d. fremlæggelse (40 min.)

10.45:  Pause

11.00:  Spørgsmål fra opponenter

12.30: Spørgsmål fra tilhørere

13.00: Afslutning

BEDØMMELSESUDVALG

  • Lektor Frederik Hertel, Aalborg University Business School (formand)
  • Lektor, Per Svejvig, Aarhus Universitet
  • Forskarutbildningshandläggare Mikael Johansson, Göteborgs Universitet

HOVEDVEJLEDER

Docent Michael Fast, Teknologi og Business, UCN

ORDSTYRER

Professor, Head of Aalborg University Business School Christian Nielsen

Når der ikke er flere spørgsmål, trækker bedømmelsesudvalget sig tilbage og voterer. Tilhørere bliver i lokalet og venter på, at bedømmelsesudvalget deltager igen.

Pris

Gratis

Arrangør

Aalborg University Business School

Adresse

Fibigerstræde 10, lokale 09

Se listen
Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet | Aalborg Universitet | Fibigerstræde 5 | 9220 Aalborg Øst
Telefon: 9940 9940 | ssh@aau.dk | CVR nummer: 29102384 | EAN nummer: 5798000420601