Viden på Kajen stiller - med kritiske øjne - skarpt på PBL

Viden på Kajen stiller - med kritiske øjne - skarpt på PBL

Global Refugee Studies (GRS), Social Work, Techno anthropology, Learning & Philosophy og Tourism inviterer til ’Viden på Kajen’/’Peers at the pier’.

Tidspunkt

11.12.2017 kl. 14.30 - 11.12.2017 kl. 16.00

Beskrivelse

Kom og diskuter med Vibeke Anderssons (GRS) and Helene Balslevs (TRU) forskning. forskning.

Discussants: Morten Ejrnæs (Socialt Arbejde) og Szilvia Gyimóthy (Turisme).


Viden på Kajen stiller - med kritiske øjne - skarpt på PBL 

PBL (problembaseret læring) som læringsform er ikke ny, men efterhånden gammel i gårde på både AAU og RUC. Dette forskningsseminar stiller skarpt på, hvordan den uddannelsespolitiske virkelighed bruger PBL. Særlig spørges der til hvorfor, der sker en revitalisering af PBL. 

Den medsendte artikel er allerede antaget til udgivelse marts 2018. Vibeke og Helene har desuden sendt et abstract til en anden artikel om ’employability’, som sendes ind til et andet tidsskrift. De vil gerne have kommentarer på artiklen og abstractet, som skal bruges i deres PBL-forskningsprojekt fremadrettet. 

Seminaret lægger derfor op til, at deltagerne bidrager med deres egne erfaringer med PBL og vi vil på dette seminar gerne diskutere:

Hvordan kan vi formidle PBL, læringsformer etc.? Og hvorfor har PBL overhovedet fået en genopblomstring?

Alt sammen meget eksotisk, men er der noget fra denne tematik, som kan gøre os klogere indenfor andre forskningsområder? - Kom og vær med til at diskutere en eftermiddag på kajen. Der vil være julekage og kaffe/the!
 

Download invitationen 

Arrangør

Global Refugee Studies (GRS), Social Work, Techno anthropology, Learning & Philosophy og Tourism

Adresse

Frederiks Kaj 10B, møderum 3. sal

Se listen