Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Forskning med gennemslagskraft og samfundsmæssig værdi

Den samfundsvidenskabelige forskning på SSH beskæftiger sig med samfundsmæssige forhold og bidrager med ny viden om menneskeskabte organiseringer og fællesskaber. Vi har fokus på forandringer, processer og tendenser indenfor sociale, kulturelle, økonomiske, juridiske, historiske og politiske sammenhænge - ofte i et internationalt perspektiv. Ligeledes har vi fokus på forskningens samfundsmæssige værdiskabelse og interaktion med det omgivende samfund.

Læs mere

Kontakt

Søren Kristiansen

Prodekan for forskning
Telefon: 9940 9606
Sekretær: 9940 7020
samf-prodekan-forsk@aau.dk

Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet | Aalborg Universitet | Fibigerstræde 5 | 9220 Aalborg Øst
Telefon: 9940 9940 | ssh@aau.dk | CVR nummer: 29102384 | EAN nummer: 5798000420601