Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Skab impact med din forskning

Det ligger i Aalborg Universitets DNA at prioritere forskning med en betydelig anvendelsesværdi, ligesom universitetet har en lang tradition for at samarbejde med det omgivende samfund. Derfor står Det Samfundsvidenskabelige Fakultet i en fordelagtig position, når det gælder den øgede opmærksomhed på forskningens samfundsmæssige værdi.

Kontakt

marie louise Gram

Strategisk forskningsrådgiver
Telefon: 9940 7920
mgm@adm.aau.dk


Societal impact

Både nationalt og internationalt er der stigende opmærksomhed på at dokumentere forskningens samfundsmæssige nytte og relevans.

Internationalt anvendes begrebet ”societal impact” ofte som betegnelse for de effekter, den nytte og relevans forskningen har for samfundet.

I Danmark er der et stort politisk fokus på den samfundsmæssige nytte af forskningen, og de offentligt finansierede forskningsmidlerne bliver i stigende grad prioriteret i forhold til konkrete samfundsmæssige problemstillinger.
 

Inspiration, rapporter og hjemmesider om forskningens samfundsmæssige impact

Redskaber og metoder til måling af impact

Rapporten "Impact - Redskaber og metoder til måling af forskningens gennemslagskraft" inde-holder en kortlægning af tendenser og metoder indenfor effektvurdering og diskuterer udviklings-tendenser og udfordringer. Rapporten er udarbejdet af David Budtz Pedersen fra AAU.

Læs mere her

Accomplissh, der står for "Accelerate co-creation by setting up af multi-actor platform for impact from Sciences and Humanities", er et projekt, der løber fra 2016-2018.
I nyhedsbrevene fra projektet er en lang række interessante artikler om forskningens samfunds-mæssige impact.
Se ACCOMNPLISSH newsletters her.

www.accomplissh.eu

LSE Impact Blog er en blog, der fungerer som et knudepunkt for forskere, administrativt personale, bibliotekarer, studerende, tænketanke og alle andre interesserede i at maksimere virkningen af akademisk arbejde i samfundsvidenskab og andre discipliner.

 

LSE Impact Blog

Redskaber og tips til at beskrive impact

det gode impact-afsnit

Magasinet "EU- Information" sætter fokus på impact i Horizon 2020. Her kan du læse eksperternes råd til, hvordan du maksimerer dit projekts impact og skriver det gode impact-afsnit.
Desuden giver tre succesfulde bevillingsmodtagere et indblik i, hvordan de scorede højt i impact.
 

EU-Information, nr. 2 - juni 2016

How to address the impact part in H2020

I Horizon 2020 er impact et evalueringsparameter på højde med "Excellence". Derfor er det vigtigt at bruge tid på at afdække og beskrive et projekts impact. Fact Sheet: Impact in H2020 kan du se her, og på Uddannelses- og Forskningsministeriets website finder du en guide til at skrive impact-afsnit.

Læs mere her

GK impact spider

“Impact Spider” er et redskab, som bidrager til udvikling og optimering af ansøgningsafsnit om et projekts samfundsmæssige impact. Redskabet hjælper til, via en række spørgsmål, at understøtte konsortiet og projektet i at blive mere impactorienteret og at kunne beskrive hvilken impact projektet genererer.

Impact Spider

Eksempler på beskrivelser af forskningens samfundsmæssige impact

Værd at vide om predatory journals uden peer-review

I forbindelse REF2014 er der udarbejdet et arkiv over samtlige casebeskrivelser af forskningens samfundsmæssige impact. Beskrivelserne er inddelt efter fagområder, og kan bruges som inspiration ift. hvordan impact kan beskrives.
 

Impact Case Studies

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet har samlet en række korte artikler om den impact, som forskning på SAMF har på samfundet. 
Siden med impact-artiklerne er under opbygning, og flere vil blive tilføjet løbende.
 

Læs mere her

Publicering af videnskabelige artikler i predatory journals uden peer-review kan være skadeligt for forskerens faglige omdømme og universitetets renommé.
En tjekliste kan hjælpe med at identificere scram journals

Læs mere her

Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet | Aalborg Universitet | Fibigerstræde 5 | 9220 Aalborg Øst
Telefon: 9940 9940 | ssh@aau.dk | CVR nummer: 29102384 | EAN nummer: 5798000420601