Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Predatory journals

Vær kritisk over for predatory journals uden peer-review

Som forsker skal du være ekstra opmærksom, når det drejer sig om publicering af dine videnskabelige artikler i predatory journals. Ofte har disse tidsskrifter titler, der til forveksling minder om titlerne på anerkendte forlag, men modsat de seriøse tidskrifter er predatory journals uden peer-review kendetegnet ved manglende gennemsigtighed i forhold til gebyrer, frikøb, redaktionelt tilsyn, ejerkreds m.m. 

Nedenstående tjekliste kan hjælpe dig med at identificere de såkaldte scram journals, så du undgår at blive bondefanget.

 • Mangler gennemsigtighed ift. gebyrregler
 • Stiller krav om frikøb, hvis forskeren ønsker at publicere i andre tidskrifter
 • Frigivelse af artikler er en tids- og ressourcekrævende proces
 • Mangler kvalitetskontrol i form af peer-review og redaktionelt tilsyn
 • Publicerer hoax papers
 • Sender spammails med opfordring om publicering og/eller deltagelse i diverse editorial boards
 • Anvender prominente forskernavne i markedsførings-øjemed uden at indhente en tilladelse fra forskeren
 • Medlemmerne af redaktionsudvalget og forfatterne er ofte fiktive personer
 • Bruger falske ISSN-numre
 • Adresseangivelsen er fejlagtig eller mangler
 • Promoverer ikke-eksisterende eller fejlagtige impact factors

Det kan få store faglige konsekvenser for dig at publicere artikler i scram journals, da du ikke får de ønskede citationer og synlighed. Ligeledes kan det være skadeligt for dit faglige omdømme og for universitetets renommé.

På hjemmesiden ”Think Check Submit” kan du læse mere om predatory journals.

Hvis du har brug for flere oplysninger om predatory journals inden for dit specifikke forskningsfelt, så kontakt din forskningsgruppeleder.

Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet | Aalborg Universitet | Fibigerstræde 5 | 9220 Aalborg Øst
Telefon: 9940 9940 | ssh@aau.dk | CVR nummer: 29102384 | EAN nummer: 5798000420601