Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Kommunikationsværktøjskassen

Sådan arbejder du strategisk med din forskningsformidling

Strategisk kommunikationsplanlægning hjælper dig med at blive skarp på dine interessenter, budskaber, formidlingskanaler,  tidsplan og de medansvarlige i kommunikationsprocessen. Ligeledes kan planlægningen være med til at foregribe kommunikationsproblemer senere i forløbet.

En kommunikationsstrategi og en kommunikationsplan er vigtige hjælpeværktøjer i denne sammenhæng, fordi de indeholder en kortlægning, analyse og prioritering af:

• Formål og kernebudskaber

• Interessenter og målgrupper

• Kommunikationskanaler

• Ressourcer (medarbejdere og økonomi)

• Tidsplan – timing eksternt/internt og milepæle
 

Download

Forskningshistorier i pressen


Hvis du gerne vil have en artikel om din forskning i pressen, er det vigtigt at kende de journalistiske grundprincipper, fordi artiklens emne, vinkel og kilder bliver valgt ud fra nyhedskriterierne - uanset hvilken genre artiklen skrives i. 

Her er en række tips til, hvordan du kan identificere den gode pressehistorie om dit forskningsprojekt. 
 

Nyhedskriterier

Den gode pressehistorie opfylder minimum et eller flere af nedenstående kriterier.

 • Aktualitet: Ny viden eller en ny begivenhed
 • Væsentlig: Være relevant for modtageren
 • Identifikation: Vække følelser hos modtageren. Skabe identifikation
 • Sensation: Overraske, fascinere eller chokere
 • Konflikt: Modstridende interesser eller parter der skaber en konflikt

 

Nyhedstrekanten

Dispositionen for den gode pressehistorie ser således ud:

 1. Konklusion / Hovedbudskab / Hovedpointe
 2. Meget vigtigt
 3. Vigtigste fakta
 4. Mindre vigtigt
 5. Baggrund og præmisser
 6. Detaljer

Punkt 1 og 2 skal give svar på hvem, hvad, hvor, hvornår og hvordan. Punkt 3, 4, 5 og 6 skal uddybe spørgsmålene i punkt 1 og 2 samt give svar på hvorfor og hvad så. Denne disponering hjælper bl.a. med at fastholde modtagerens opmærksomhed, fordi det nyeste og mest overraskende bliver fortalt først.

Kontakt

Susanne Clement Justesen

Strategisk kommunikationsrådgiver
Telefon: 9940 7950
scj@adm.aau.dk

Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet | Aalborg Universitet | Fibigerstræde 5 | 9220 Aalborg Øst
Telefon: 9940 9940 | ssh@aau.dk | CVR nummer: 29102384 | EAN nummer: 5798000420601