Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Forskning på SAMF - for forskere og praktikere

Samfundsvidenskabelige forskere på SSH studerer forandringer, processer og tendenser indenfor sociale, kulturelle, økonomiske, juridiske, historiske og politiske sammenhænge – både i dansk og internationalt perspektiv. Forskerne bidrager med indsigt og ny viden, der på forskellige måder adresserer samfundsmæssige problemstillinger.

SSH har mange forskningsgrupper, der leverer forskning i international klasse og publicerer i de bedste og meste relevante kanaler indenfor deres fagområder. Forskningsresultater bliver omsat og anvendt af forskellige parter uden for universitetet, og de samfundsvidenskabelige forskere bliver ofte brugt i medierne på grund af deres ekspertise og evner til at formidle faglig indsigt i et alment tilgængeligt sprog.

Fakultet producerer således forskning af højeste kvalitet, med gennemslag og relevans i forskningsverdenen, i uddannelserne og i samfundet bredt betragtet. Derfor søger fakultetet vedvarende at skabe de bedst mulige betingelser for forskerne ved blandt andet at understøtte udbytterige samarbejder med såvel det internationale forskersamfund som med aktører udenfor universitetsverdenen.

Kontakt

Søren Kristiansen

Prodekan for forskning
Telefon: 9940 9606
Sekretær: 9940 7020
samf-prodekan-forsk@aau.dk

SSH har stærke samfundsvidenskabelige forskningsmiljøer indenfor bl.a.:

 • Arbejdsmarked og organisationer
 • Velfærdsstat
 • Erhvervspolitik og regional udvikling
 • Iværksætteri og entreprenørskab
 • Styring og regulering af finansielle institutioner
 • Socialt arbejde
 • Kønsmagt
 • Flygtninge, asyl- og integrationspolitik
 • Moderne historie og kulturmøder i præmoderne samfund
 • Kriminologi og cyber crime
 • Offentlig forvaltning
 • Ulighed og social transformation
Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet | Aalborg Universitet | Fibigerstræde 5 | 9220 Aalborg Øst
Telefon: 9940 9940 | ssh@aau.dk | CVR nummer: 29102384 | EAN nummer: 5798000420601