AAU logo

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

valgeksperter 2019

Sundhedsområdet

 • Sundhedsøkonomi - organisering og finansiering af sundhedsvæsenet samt styring og kvalitet

Lars Ehlers
Professor
Institut for Økonomi og Ledelse
Tlf.: 9940 8257
Mobil: 6018 0848
E-mail: lehlers@business.aau.dk

 • Ikke-medicinske metoder ved demens, psykiatri mv.
 • Demens: Kulturinitiativer og psykosociale metoder

Hanne Mette Ridder
Professor
Institut for Kommunikation og Psykologi
Tlf.: 9940 9120
E-mail: hanne@hum.aau.dk

 • Musikterapi
 • Kultur og sundhed

Stine Lindahl Jacobsen
Lektor
Institut for Kommunikation og Psykologi
Tlf.: 9940 9103
E-mail:slj@hum.aau.dk

 • Sorg
 • Diagnosekultur
 • Psykisk sundhed

Svend Brinkmann
Professor
nstitut for Kommunikation og Psykologi
Tlf.: 9940 7351
E-mail: svendb@hum.aau.dk


Børne- og uddannelsesområdet

 • Uddannelses- og skolepolitik
 • Europæisk uddannelsespolitik
 • Voksenuddannelse

Palle Rasmussen
Professor emeritus
Institut for Læring og Filosofi
Tlf.: 9940 9952
Mobil: 2946 3184
E-mail: palleras@learning.aau.dk

 • Skolepolitik
 • Skolereform
 • Børn og uddannelse
 • Kreativitet

Lene Tanggaard Pedersen
Professor
Institut for Kommunikation og Psykologi
Mobil: 4078 1200
E-mail: lenet@hum.aau.dk

 • Forsknings- og uddannelsespolitik
 • Videnskab og samfund
 • Humaniora
 • Universitetspolitik

David Budtz Pedersen
Professor mso
Institut for Kommunikation og Psykologi
Tlf.:3029 2974
E-mail: davidp@hum.aau.dk

 • Erhvervsuddannelsesområdet i skole- og virksomhedsperspektiv.
 • Køn og læring i erhvervsuddannelserne
 • Uddannelsespolitik og kvalitet i uddannelsessystemet

Nanna Friche
Lektor 
Institut for Læring og Filosofi
Tlf.: 51921282
Direkte: 99403323
E-mail: nanna@learning.aau.dk

 • Folkeskoleområdet – herunder vedr. lærer-professionen, nationale tests og STEM-fagene

Lars Bang Jensen
Lektor
nstitut for Læring og Filosofi 
Tlf.: 27293735
Direkte: 99402188
E-mail: lbj@learning.aau.dk

 • Uddannelse
 • Sprog og kultur
 • Internationalisering

Hanne Tange
Lektor
Institut for Kultur og Globale Studier
Tlf.: 9940 2850
E-mail: tange@cgs.aau.dk

 • Dagstilbudsområdet

Charlotte Ringsmose
Professor
Institut for Læring og Filosofi
Tlf.: 9940 9954
E-mail: cr@learning.aau.dk

 • OECD
 • International uddannelsespolitik
 • Uddannelseshistorie
 • PISA (komparative test)
 • Test, prøver og eksaminer 

Christian Ydesen
Professor mso
Institut for Læring og Filosofi
Tlf.: 2972 4481
E-mail: cy@learning.aau.dk


Pension, velfærd og socialområdet

 • Pension og tilbagetrækning
 • Social dumping

Henning Jørgensen
Professor
Institut for Statskundskab
Telefon: 9940 8172
Mail: henningj@dps.aau.dk

 • Førtidspension
 • Virkningen af sociale indsatser
 • Ulighed og fattigdom

Iben Nørup
Lektor
Institut for Sociologi og Socialt Arbejde
Telefon: 9940 8169
Mail: ibenn@socsci.aau.dk

 • Diskrimination i uddannelse og i forhold til lighedsproblematikker (køn, religion, alder, seksualitet, funktionsnedsættelse)
 • Strukturel diskrimination
 • Identitetspolitik
 • Mikroaggressioner 

Mira Skadegård Thorsen
Postdoc
Institut for Læring og Filosofi
Tlf.: 2325 8020
E-mail: mst@learning.aau.dk

 • Udredning af udsatte familier

Stine Lindahl Jacobsen
Lektor
Institut for Kommunikation og Psykologi
Tlf.: 9940 9103
E-mail: slj@hum.aau.dk

 • Velfærdsstat
 • Indvandring
 • Herunder specielt syn på arbejdsløse og fattige samt indvandrere
 • Økonomisk ulighed og holdningsdannelse
 • Økonomisk ulighed og tillid

Christian Albrekt Larsen
Professor
Institut for Statskundskab
Tlf.: 9940 8214
E-mail: albrekt@dps.aau.dk


Flygtninge- og integrationsområdet

 • Asylpolitik
 • Integrationspolitik, lokal, national (dansk) og europæisk
 • Civilsamfund og flygtningekrisen
 • Forskning og integration
 • Venstrefløj og indvandring

Martin Bak Jørgensen
Lektor
Institut for Kultur og Globale Studier
Tlf.: 9940 8390
Mobil: 2682 8856
E-mail: martinjo@cgs.aau.dk     

 • Asylpolitik, dansk og europæisk
 • Integrationspolitik, dansk
 • Flygtningekriser
 • Flugtdynamikker
 • Grænsekontrol, EU's indre og ydre grænser

Martin Lemberg-Pedersen
Adjunkt
Institut for Kultur og Globale Studier
Tlf.: 9940 2853
Mobil: 5350 3069
E-mail: lemberg@cgs.aau.dk

 • Indvandring og integration

Kristian Kriegbaum Jensen
Postdoc
Institut for Statskundskab
Tlf.: 30262151
E-mail: kkj@dps.aau.dk

 • Kriminalitet og etniske minoriteter

Sune Qvotrup Jensen
Lektor
Institut for Sociologi og Socialt Arbejde
Tlf.: 9940 7384
E-mail: qvotrup@socsci.aau.dk


Teknologi, innovation og digitalisering

 • Innovation, kapacitetsopbygning og kvalitet i den offentlige sektor
 • Brugerinddragelse og samskabelse

Hanne Kathrine Krogstrup
Professor
Institut for Læring og Filosofi
Tlf.: 6172 0227
E-mail: krogstrup@learning.aau.dk

 • Digital innovation
 • Digital disruption
 • Iværksætteri og innovation

Claus Rosenstand
Professor mso
Institut for Kommunikation og Psykologi
Tlf.: 2051 6004
E-mail: cr@hum.aau.dk

 • Anvendt etik: dataetik, kunstig intelligens, forskningsetik, bioetik og teknologietik

Thomas Ploug
Professor
Institut for Kommunikation og Psykologi
Tlf.: 3141 7140
E-mail: ploug@hum.aau.dk


Valgforskning og -processer

 • Vælgere og partier
 • Dansk valgforskning
 • Køn og politik
 • Velfærdsstaten og vælgerne
 • Center-periferi

Jørgen Goul Andersen
Professor
Institut for Statskundskab
Telefon: 9940 8173
E-mail: goul@dps.aau.dk

 • Exit polls
 • Meningsmålinger

Jørn Sønderholm
Professor mso
Institut for Læring og Filosofi
Tlf.: 9940 3389
E-mail: jds@learning.aau.dk

 • Demokrati
 • Unge og politik
 • Valgforskning
 • Politisk kommunikation

Johannes Andersen
Lektor emeritus
Institut for Statskundskab
Tlf.: 2363 6564
E-mail: johannes@dps.aau.dk

 • Valg
 • Medier og politik
 • Demokrati og deltagelse
 • Unge og politik

Niels Nørgaard Kristensen
Lektor
Institut for Statskundskab
Tlf.: 2061 6163
E-mail: nnk@dps.aau.dk

 • Vælgeradfærd
 • Strategisk politisk kommunikation
 • Holdningsdannelse

Ditte Shamshiri-Petersen
Lektor
Institut for Statskundskab
Tlf.: 9940 7149
E-mail: dittep@dps.aau.dk

 • Vælgerrationalitet
 • Følelser
 • Politiske identiteter
 • Politisk psykologi
 • Borgernes holdninger til omfordeling, ulighed og økonomisk fairness

Kristina Jessen Hansen
Adjunkt
Institut for Statskundskab
Tlf.: 50840027
E-mail: kjh@dps.aau.dk

 • Teknologisk forandring
 • Arbejdsliv
 • Arbejdsmarked

Jacob Rubæk Holm
Lektor
Institut for Økonomi og Ledelse
Tlf.: 9940 8247 / 2295 9360
Mail: jrh@business.aau.dk


Offentlig ledelse og lovgivning

 • Offentlig ledelse og økonomistyring
 • Offentlige sektor
 • Kommunaløkonomi
 • Offentlig-privat samarbejde

Per Nikolaj Bukh
Professor
Institut for Økonomi og Ledelse
Tlf.: 2086 6790
E-mail: pnb@business.aau.dk

 • Juridiske forhold omkring kommuner, regioner og stat

Sten Bønsing
Professor
Juridisk Institut
Tlf.: 9940 8269
E-mail: sb@law.aau.dk


Regional udvikling og turisme

 • Turisme
 • Regional udvikling

Anette Therkelsen
Lektor
Institut for Kultur og Globale Studier
Tlf.: 9940 9139
E-mail: at@cgs.aau.dk

 • Innovation, erhvervsudvikling, regional udvikling

Ina Drejer
Lektor
Institut for Økonomi og Ledelse
Tlf.: 9940 2744
E-mail: id@business.aau.dk

 • Geografisk og regional ulighed
 • Beboersammensætninger
 • Lokale fællesskaber
 • Geografisk udvikling og demografiske ændringer
 • Politisk mapping over tid

Rolf Lyneborg Lund
Ph.d.-stipendiat
Institut for Sociologi og Socialt Arbejde
Tlf.: 9940 2846
E-mail: rolfll@socsci.aau.dk


Medier og kommunikation

 • Politisk kommunikation
 • Medier og politik
 • Klimakommunikation
 • Demokrati og offentlig samtale

Anders Horsbøl
Lektor
Institut for Kommunikation og Psykologi
Tlf.: 9940 3137
E-mail: horsboel@hum.aau.dk

 • Ytringsfrihed
 • Humaniora

Frederik Stjernfelt
Professor
Institut for Kommunikation og Psykologi
Mobil: 3168 9188
E-mail: stjern@hum.aau.dk

 • Tillid og mistillid til politikere
 • Ideologi og menneskebilleder i politik
 • Misinformation og fake news

David Budtz Pedersen
Professor mso
Institut for Kommunikation og Psykologi
Mobil:3029 2974
E-mail: davidp@hum.aau.dk


Kultur

 • Kultur og oplevelser
 • Oplevelsesøkonomi
 • Kulturarv

Jens F. Jensen
Professor
Institut for Kommunikation og Psykologi
Mobil: 5171 9541
E-mail: jensf@hum.aau.dk