Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Samarbejdet med det offentlige og private

Aalborg Universitet har en lang tradition for at samarbejde med det omgivende samfund og prioritere forskning med betydelig anvendelsesværdi. Det gælder også for forskerne på institutterne under Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.

Vi har samlet en række SAMF impact-cases, der i kort form illustrerer, hvorledes forskningen har haft gennemslag inden for økonomi, politik, kultur, retsvæsen, sociale forhold og andre områder. Forskningen i visse tilfælde umiddelbart haft konkrete samfundsmæssige effekter, mens nytteværdien i andre tilfælde har udfoldet sig over en længere tidsperiode. De forskellige impact-cases illustrerer spændvidden  og de forskellige dimensioner, der knytter sig til den samfundsvidenskabelige forsknings samfundsmæssige nytteværdi.

Kontakt

marie louise Gram

Strategisk forskningsrådgiver
Telefon: 9940 7920
mgm@adm.aau.dk

Forskning med nytteværdi

Forskningen ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet er kendetegnet ved at have stor gennemslagskraft og nytteværdi for det omkringliggende samfund.

Siden universitetets etablering i 1974 har den forskning, der er udført ved fakultetet, ikke blot skabt nye indsigter og forståelser, den er tillige blevet anvendt og optaget i forskellige samfundsmæssige sammenhænge.

Forskningen har med andre ord haft meget stor samfundsmæssig gennemslagskraft og bidraget til konkrete udviklinger og forandringer i samfundet.

Internationalt anvender man termen ”societal impact” til beskrivelse af forskningens samfundseffekter.

Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet | Aalborg Universitet | Fibigerstræde 5 | 9220 Aalborg Øst
Telefon: 9940 9940 | ssh@aau.dk | CVR nummer: 29102384 | EAN nummer: 5798000420601