Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Impact: Forskningen med samfundsmæssig værdi

Der er både nationalt og internationalt et voksende fokus på at dokumentere forskningens samfundsmæssige nytte og relevans. Internationalt anvendes begrebet ”societal impact” ofte som betegnelse for de effekter, den nytte og relevans forskningen har for samfundet. I Danmark viser denne interesse sig blandt andet ved et stort politisk fokus på den samfundsmæssige nytte af den offentligt finansierede forskning. Både nationalt og internationalt prioriteres forskningsmidler således i stigende grad i forhold til konkrete samfundsmæssige problemstillinger.

Aalborg Universitet og Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet har en mangeårig tradition for at forskere og studerende arbejder tæt sammen med offentlige og private virksomheder og institutioner om løsningen af faglige problemer. Dette samarbejde er værdiskabende for alle parter, fordi virksomhederne bliver mere effektive og konkurrencedygtige og forskerne og de studerende får et stærkere netværk både fagligt, økonomisk og jobmæssigt.

Læs mere om forskningens samfundsmæssige effekt herunder.

Kontakt

marie louise Gram

Strategisk forskningsrådgiver
Telefon: 9940 7920
mgm@adm.aau.dk

Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet | Aalborg Universitet | Fibigerstræde 5 | 9220 Aalborg Øst
Telefon: 9940 9940 | ssh@aau.dk | CVR nummer: 29102384 | EAN nummer: 5798000420601