Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Regional ulighed sættes under lup

Regional ulighed sættes under lup

Nyt forskningscenter skal afdække de bagvedliggende årsager til den stigende regionale ulighed i Danmark. Forskerne ser ikke den ulige regionale udvikling som en uundgåelig følge af samfundets modernisering, men lægger vægt på samspillet mellem drivkræfter i erhvervsudviklingen, bosætningen og institutionsudviklingen – og på, at udviklingen kan gå flere veje.

UDFORDRING

Det danske samfund har navnlig de seneste 10-15 år været præget af tiltagende geografiske forskelle i befolkningsudvikling, arbejdsstyrke og værditilvækst. Der savnes dog en mere præcis og systematisk opgørelse over, hvordan og hvor meget uligheden er tiltaget, og der savnes grundlæggende viden om, hvad der er drivkræfterne, og hvordan udviklingen evt. kan vendes.  Derfor har en gruppe forskere fra Institut for Statskundskab, Institut for Økonomi og Ledelse etableret Center for Forskning i Regional Dynamik og Ulighed.

 

VIDENSKABEN

Ifølge professor Jørgen Goul Andersen fra Institut for Statskundskab, som er leder af det nye center, vil forskerne se nærmere på, hvad der påvirker erhvervsudviklingen, og hvorfor nogle yderområder klarer sig bedre end andre. Men for mange områder er problemet ikke mangel på jobs, men mangel på beboere. Hvad er det, der får folk til at flytte væk – og færre til at flytte til? Hvilken rolle spiller offentlige serviceinstitutioner – og er yderområder, måske delvist utilsigtet, blevet ofre for en politisk bestemt centralisering? Planen er også at bidrage til at koordinere den forskning i mange forskellige aspekter af regional ulighed, der i forvejen foregår mange forskellige institutter på Aalborg Universitet.

 

ANVENDELSE

Forskningen i regional ulighed vil bl.a. kunne give ny viden om et vækstcentrums betydning for værditilvæksten i det nærliggende lokalsamfund.

- Hvis man ser på den værditilvækst, som virksomheder i de forskellige regioner skaber, giver det et interessant billede. På Bornholm har der fx siden 2008 været tale om en tocifret vækst pr. indbygger, og det drives af en af landets højeste produktivitetsstigninger. Men på andre parametre ser det skidt ud. Arbejdsstyrken er således i perioden fra 2008 til 2015 faldet med 10 pct. og befolkningstallet med 7 pct. Men de virksomheder, der er på Bornholm, skaber værdi, og der tales aktuelt også om dynamikken i det bornholmske erhvervsliv. Helt anderledes ser det imidlertid ud på Syd- og Vestsjælland. Her er der både stagnerende befolkningstilvækst, et fald i arbejdsstyrken og antallet af jobs, og udviklingen i den samlede værditilvækst halter derfor bagefter. Man kan på den baggrund stille spørgsmålet, om det koster for et lokalsamfund, snarere end det smitter af, hvis man ligger tæt på et vækstcentrum som København og omegn, der faktisk er den eneste danske landsdel, som har positiv vækst på alle parametre, siger lektor Ina Drejer som er tilknyttet Institut for Økonomi og Ledelse.

Kontakt forsker

Jørgen Goul Andersen

Professor, Institut for Politik og Samfund
Telefon: 9940 8173
goul@dps.aau.dk
Se AAU-profil

Tilknyttet forskningscentre:

Kontakt forsker

Ina Drejer

Lektor, Institut for Økonomi og Ledelse
Telefon: 9940 2744
id@business.aau.dk
Se AAU-profil

Tilknyttet forskningscentre:

”Med etableringen af Center for Regional Dynamik og Ulighed ønsker vi at skabe øget viden om regional dynamik og ulighed i Danmark. Derfor vil vi sætte fokus på bl.a. økonomi, arbejdsmarkedsforhold, bosætning og uddannelsesforhold.”

Jørgen Goul Andersen

Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet | Aalborg Universitet | Fibigerstræde 5 | 9220 Aalborg Øst
Telefon: 9940 9940 | ssh@aau.dk | CVR nummer: 29102384 | EAN nummer: 5798000420601