Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Globalisering og innovation i bæredygtige energiindustrier i Kina

Globalisering og innovation i bæredygtige energiindustrier i Kina

Forskere undersøger Kinas rolle på det globale marked for grøn energiteknologi.

UDFORDRING

I løbet af de seneste 10 år er Kina blevet en af de førende nationer inden for udviklingen af intelligente og effektive metoder til udnyttelse af energiressourcer. Årsagerne til og konsekvenserne af Kinas nye rolle som global aktør i udviklingen af bæredygtige energiteknologier ved vi meget lidt om. Derfor vil en gruppe forskere fra Institut for Økonomi og Ledelse nu undersøge globaliseringen og innovationen i de kinesiske energivirksomheder.

 

VIDENSKABEN

Undersøgelserne vil bestå af casestudier af innovation og internationalisering i kinesiske firmaer inden for vandkraft-sektoren. Desuden vil forskerne inddrage studier udført af internationale research-partnere, sektorielle casestudier og økonomiske studier af Kinas bidrag til energi-innovation i global sammenhæng.

 

ANVENDELSE

Forskningen vil bidrage med viden om globalisering og bæredygtig innovation i den kinesiske energiindustri. Ligeledes vil projektet give indsigt i innovations-dynamikker og de globale strømninger af viden og ressourcer inden for grøn energiteknologi.

- Vi vil bl.a. ser nærmere på konkurrence- og samarbejdsmulighederne mellem Europa og Kina. Resultatet af disse undersøgelser vil være relevant for virksomheder og politiske beslutningstagere i begge lande. Ligeledes vil vi undersøge, om Kinas vedvarende energiteknologier vil kunne anvendes i Afrika, siger forskningsleder Rasmus Lema. 

kontakt forsker

Rasmus Lema

Lektor, Institut for Økonomi og Ledelse
Telefon: 9940 2708
lema@business.aau.dk
Se AAU-profil

Tilknyttet forskningscenter:

  • IKE Gruppen - Innovation, Knowledge and Economic Dynamics

”Viden om Kinas rolle som global aktør inden for udviklingen af vedvarende energi er relevant for både virksomheder og politiske beslutningstagere i Danmark og Kina, når konkurrence- og samarbejdsmuligheder fx skal diskuteres.

Rasmus Lema

Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet | Aalborg Universitet | Fibigerstræde 5 | 9220 Aalborg Øst
Telefon: 9940 9940 | ssh@aau.dk | CVR nummer: 29102384 | EAN nummer: 5798000420601