Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Forskerhold kortlægger familieplejeområdet

Forskerhold kortlægger familieplejeområdet

Forskere fra Institut for Sociologi og Socialt Arbejde har gennemført en omfattende undersøgelse af det danske familieplejeområde. Forskningen har givet ny viden om familieplejernes arbejdsvilkår, bosætningsmønster og uddannelsesniveau.

udfordringen

Siden 2000’erne er anbringelser af børn og unge i familiepleje steget i Danmark. I dag er over halvdelen af alle anbragte børn og unge således placeret i en familiepleje. Et forskerhold fra Institut for Sociologi og Socialt Arbejde på Aalborg Universitet har derfor ønsket at få mere viden om både familieplejerne og de anbragte børn og unge. 

 

videnskaben

Forskerne har gennemført en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse blandt 3.200 familieplejere.

- Vores undersøgelse viser, at en femtedel af familieplejerne er utilfredse med den kontakt, de har til kommunerne. Samtidig tyder noget på, at familieplejerne ikke altid er klædt på til at varetage jobbet. En femtedel af dem har således ikke modtaget det grundlæggende kursus, der er en forudsætning for at være familieplejer i Danmark, og en tredjedel af familieplejerne fortæller, at de aldrig får supervision, siger professor Inge M. Bryderup, der har stået i spidsen for det aktuelle forskningsprojekt. 

 

Anvendelse

Undersøgelsen har vakt stor interesse blandt politikere, fagpersonale, interesseorganisationer mv., da den giver et indblik i, hvem den typiske familieplejer er.

- Langt hovedparten af familieplejerne bor i landdistrikterne. Forklaringen kan være, at det har været en tradition siden 1700-tallet at anbringe børn på landet, fordi byerne blev anset for at være usunde for børnene. Dette kan dog godt være problematisk, når vi taler om, at forældrene skal have mulighed for at besøge deres barn. Måske lidt overraskende viser undersøgelsen også, at familieplejerne generelt har et højere uddannelsesniveau end andre i samme aldersgruppe. Flertallet har således en mellemlang uddannelse, hvilket ikke er tilfældet for den generelle befolkningsgruppe i alderen 40-69 år. 

kontakt forsker

Inge Bryderup

Professor, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde
Telefon: 9940 8127
bryderup@socsci.aau.dk
Se AAU-profil

Tilknyttet forskningscenter:

  • FOSO - Netværk for forskning i socialt arbejde

”En femtedel af familieplejerne er utilfredse med den kontakt, de har til kommunerne. Samtidig tyder noget på, at familieplejerne ikke altid er klædt på til at varetage jobbet. De mangler fx det grundlæggende kursus, og mange familieplejere ønsker supervision i forhold til de mere og mere belastede børn og unge, der anbringes i familiepleje.”

Inge M. Bryderup

Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet | Aalborg Universitet | Fibigerstræde 5 | 9220 Aalborg Øst
Telefon: 9940 9940 | ssh@aau.dk | CVR nummer: 29102384 | EAN nummer: 5798000420601