Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Radikaliserede unge

Radikaliserede unge

Lektor Sune Qvotrup Jensen leder et 3-årigt projekt, der undersøger, hvorfor unge mænd i Vesten bliver tiltrukket af militante og islamistiske miljøer. Forskningen skal blandt andet bidrage til udviklingen af metoder, der kan stoppe radikalisering.

udfordringen

En række samfund er i disse år vidne til fremvæksten af militante og/eller radikale islamistiske miljøer præget af racisme, antifeminisme og homofobi.

Miljøerne er tæt knyttet til en række voldelige anslag i USA, Europa og Asien samt til ekstremt hårdhændede former for krigsførelse i Afrika og Mellemøsten. Også i Danmark vokser disse miljøer, eksempelvis er der sammenlignet med andre lande rejst forholdsvis mange fra Danmark til Syrien for at deltage i borgerkrigen.

Radikaliseringen udgør en væsentlig udfordring for både det danske og det internationale samfund. Det er derfor vigtigt at få kortlagt, hvad der får unge, fortrinsvis mænd, til at engagere sig i militante og radikale islamistiske miljøer.

 

videnskaben

Processen, der fører til de unges radikalisering, er dårligt belyst i den internationale forskning. Det er kendt, at de radikaliserede ofte er unge, der føler sig på kanten af eller udenfor samfundet. Men det er ikke klart, om det har betydning for, at de involverer sig i de islamistiske miljøer.

Forskningsprojektet skal undersøge selve radikaliseringsprocessen: Hvad er det for sociale, følelsesmæssige og psykologiske mekanismer, der fører til radikalisering?

Forskerne vil blandt andet studere journalistiske og biografiske kilder, de vil indhente informationer fra retssager, internettet og sociale medier, og de vil interviewe tidligere radikaliserede og personer, der arbejder med radikalisering.

Forskningen skal føre til udviklingen af en teori om radikaliseringsprocesser. Udgangspunktet er, at der er tale om komplekse processer, som kan forstås ved at kombinere fire forskellige teoretiske traditioner:

  1. Køn og maskulinitet
  2. Subkulturer
  3. Religiøse følelser
  4. Politisk identitetsdannelse.

 

Anvendelse

Ved at finde forklaringer på, hvorfor unge bliver tiltrukket af de militante islamistiske miljøer, bliver det muligt at udvikle metoder, som fx socialarbejdere og politiet kan bruge i deres arbejde med at forebygge og forhindre radikalisering.

 

Kontakt forsker

Sune Qvotrup Jensen

Lektor, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde
Telefon: 9940 7384
qvotrup@socsci.aau.dk
Se AAU-profil

Tilknyttet forskningscentrene:

”Radikalisering er et stort samfundsproblem, som vi gerne vil forhindre. Men man ved for lidt om de processer, der fører til, at den enkelte radikaliseres. Derfor er det vigtigt både at få undersøgt, hvilken rolle andre mennesker spiller i processen, og hvordan de overordnede sociale og samfundsmæssige forhold spiller ind.”

Sune Qvotrup Jensen

Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet | Aalborg Universitet | Fibigerstræde 5 | 9220 Aalborg Øst
Telefon: 9940 9940 | ssh@aau.dk | CVR nummer: 29102384 | EAN nummer: 5798000420601