Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Hvad får danske unge til at gå i krig?

Hvad får danske unge til at gå i krig?

Nyt forskningsprojekt skal være med til at skabe større viden om de danske ”Syriens-krigere” og hvordan konflikter i Mellemøsten og Europa udvikler sig over tid og rum.

UDFORDRING

Den politiske orden, der blev etableret i Europa og Mellemøsten efter anden verdenskrig, er kraftigt udfordret i disse år. Danmark har valgt at engagere sig politisk og militært i disse konflikter og krige og har samtidig modtaget og modtager store grupper af flygtninge fra Mellemøsten. Ligeledes vælger danske unge at drage til Syrien for at kæmpe.
Årsagen til og konsekvenserne af denne udvikling kender vi meget lidt til. Derfor er der behov for større viden om de danske ”Syriens-krigere” og hvilke nye politiske bevægelser og forestillinger om fremtiden, der vil opstå.

- Pt. bliver der afsat store summer til såkaldte radikaliseringsprogrammer og terrorpakker, men man risikerer let at spilde pengene, hvis man ikke kender målgruppen og de problemstillinger, man forsøger at adressere indgående, siger forskningsleder Anja Kublitz.
 

VIDENSKABEN

Forskningsprojektet skal undersøge, hvorfor danske unge tager til Syrien for at kæmpe og hvordan konflikter i Mellemøsten og Europa udvikler sig over tid og rum.
Gennem feltarbejde og teoretiske studier vil projektet forsøge at samtænke to forskellige tilgange til ”bevægelse”, henholdsvis litteratur om politisk mobilisering og litteratur om affekt; om hvordan mennesker bliver bevæget af begivenheder.
 

ANVENDELSE

Forskningen skal bidrage til at kvalificere de politiske beslutninger indenfor krydsfeltet integration/radikalisering/terror samt kvalificere tækningen om, hvordan konflikter bevæger sig. Ligeledes vil forskningsprojektet får indflydelse på udviklingen af og undervisningen på uddannelsen ”Global Refugee Studies” på Institut for Kultur og Globale Studier.

Anja Kublitz

Lektor, Institut for Politik og Samfund
Telefon: 9940 2331
kublitz@dps.aau.dk
Se AAU-profil

Tilknyttet forskningscenter:

”I en dansk kontekst håber jeg, at min forskning kan bidrage til at kvalificere politiske beslutninger indenfor krydsfeltet integration/radikalisering/terror. Og mere overordnet ønsker jeg at bidrage til en verden med færre voldelige konflikter ved at kvalificere vores tænkning om, hvordan konflikter bevæger sig”

Anja Kublitz

Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet | Aalborg Universitet | Fibigerstræde 5 | 9220 Aalborg Øst
Telefon: 9940 9940 | ssh@aau.dk | CVR nummer: 29102384 | EAN nummer: 5798000420601