AAU logo

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

AAU-professor bliver EU-ekspert i korruption

AAU-professor bliver EU-ekspert i korruption

Juraprofessor Sten Bønsing er blevet udpeget som national ekspert af Europa-Kommissionen i forbindelse med en analyse af korruption i hele EU.

Europa-Kommissionen ønsker større fokus på korruption inden for EU og har igangsat en omfattende analyse af området i hele unionen. I Danmark har Kommissionen udpeget juraprofessor på Aalborg Universitet Sten Bønsing som national ekspert.

Bønsing bliver kontaktperson, hvis Kommissionen fx skal bruge konkret viden om korruption i Danmark eller verificering af oplysninger fra den danske regering. Derudover skal han underrette Kommissionen om vigtige problemstillinger vedr. korruption i Danmark og levere nationale rapporter to gange årligt om emner, som udstikkes af Kommissionen. Han bliver desuden kontaktperson i forhold til de øvrige nationale eksperter fra andre EU-lande, hvis de har behov for sammenlignende oplysninger om Danmark.   

Godt for Danmark og EU

At EU-Kommissionen har udpeget Sten Bønsing som national ekspert, vil ikke bare gavne Danmark, men også de andre EU-lande:

- Mine erfaringer fra Danmark, som har meget lidt korruption, kan inspirere andre lande. Omvendt kan vi også hente inspiration i udlandet, fordi vi den lave grad af korruption til trods har sager og problemstillinger, der skal arbejdes med. Fx har mange andre lande begrænsninger for ”svingdøre”, hvor embedsmænd og ministre skifter til private virksomheder. Danmark er heller ikke godt med i forhold til whistleblowerordninger og registrering af lobbyister. Så der er bestemt noget at arbejde med, og det er en del af det europæiske projekt, forklarer juraprofessoren.

Kontakt

Professor Sten Bønsing
Juridisk Institut, Aalborg Universitet
E-mail: sb@law.aau.dk
Tlf.: 9940 8269
Mobil: 2298 0717

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet | Aalborg Universitet | Fibigerstræde 5 | 9220 Aalborg Øst
Telefon: 9940 9940 | samf@aau.dk | CVR nummer: 29102384 | EAN nummer: 5798000420601