AAU logo

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Anvendt Filosofi havde stor succes på Naturmødet i Hirtshals

Anvendt Filosofi havde stor succes på Naturmødet i Hirtshals

Den 23.-25. maj blev Naturmødet 2019 afviklet i Hirtshals - et folkemøde med fokus på naturen. Anvendt Filosofi var repræsenteret med en stand og mange folkelige indslag. Jes Lynning Harfeld havde succes med sine samtalefordrag 'Natur i Filosofaen'.

Aalborg Universitet dettog for første gang i år i Naturmødet i Hirtshals. AAU havde stillet et stort telt op, og Anvendt Filosofi spillede en markant rolle i dette års naturmøde. Foruden Anvendt Filosofi deltog faglige miljøer fra f.eks. biologi og kunst og teknologi. AAU-teltet lagde fx stole- og sceneplads til fire velbesøgte og roste samtaleforedrag om filosofi og natur, arrangeret af Anvendt Filosofi.

Naturmødet i Hirtshals afvikles over tre dage i maj. Her mødes lokale og nationale politikere, naturNGO'er, firmaer, institutioner og den almene naturinteresserede befolkning. 

Naturmødet tilbyder de besøgende en lang række debatter om natur, bæredygtighed, klima, biodiversitet og meget andet. Naturmødet har over 80 stadepladser (telte) og en håndfuld scener.

Natur i filosofaen

Under titlen Natur i Filosofaen havde Jes Lynning Harfeld arrangeret fire filosofiske samtaler, der kredsede om natur og etik. Her er det kollegaen, biotiker Mickey Jerris fra Københavns Universitet, der er gæst i Filosofaen.

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet | Aalborg Universitet | Fibigerstræde 5 | 9220 Aalborg Øst
Telefon: 9940 9940 | samf@aau.dk | CVR nummer: 29102384 | EAN nummer: 5798000420618