Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Arbejdsgivere vurderer jobsøgere med flygtningebaggrund mindre positivt end etnisk danske jobsøgere

Arbejdsgivere vurderer jobsøgere med flygtningebaggrund mindre positivt end etnisk danske jobsøgere

I et survey-eksperiment blandt danske arbejdsgivere kunne forskerne se, at cheferne ofte fravælger jobsøgere med flygtningebaggrund frem for etnisk danske jobsøgere.

Tekst: Niels Krogh Søndergaard, kommunikationsmedarbejder 
Foto: Norma Mortenson, Pexels

I en ny forskningsartikel, udgivet i Nordic Journal of Migration Research, undersøger postdoc Rasmus Lind Ravn og professor Thomas Bredgaard, hvilken betydning det har, at en jobsøger har flygtningebaggrund for arbejdsgivernes vurdering af sandsynligheden at ville ansætte jobsøger.

De to AAU-forskere har også undersøgt, om der er forskelle på tværs af jobsøgernes oprindelsesland. Specifikt har de set på ansøgere fra Irak, Ukraine og Etiopien.

Forfatterne når frem til, at personer med flygtningebaggrund i en vis udstrækning frasorteres i ansættelsesprocessen, hvilket kan virke paradoksalt i en situation, hvor mange arbejdsgivere skriger på arbejdskraft.

Trods mangel på hænder

Metodisk har forfatterne benyttet et survey-eksperiment, hvor arbejdsgiverne har vurderet sandsynligheden for, at de ville ansætte den kandidat som de blev præsenteret for i en kort kort beskrivelse af en mulig jobansøger (vignette-undersøgelse).

Forfatterne når frem til, at når flygtningebaggrund nævnes i en hypotetisk ansættelsessituation, så falder sandsynligheden for, at arbejdsgiverne ønsker at ansætte kandidaten til en ledig stilling. Resultaterne indikerer, at der eksisterer en ’jobsøgnings-straf’ for personer med flygtningebaggrund på det danske arbejdsmarked, og denne ’jobsøgnings-straf’ er hårdere for flygtninge fra Etiopien i undersøgelsen, ergo har de sværere ved at få job i eksperimentet.

Det er ikke tilfældet for jobsøgende flygtninge fra Irak og Ukraine. Jobsøgende flygtninge fra Irak og Ukraine vurderes dog fortsat mindre positivt af arbejdsgiverne end en etnisk dansk jobsøger.

Vil du vide mere?

Se listen
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet | Aalborg Universitet | Fibigerstræde 5 | 9220 Aalborg Øst
Telefon: 9940 9940 | samf@aau.dk | CVR nummer: 29102384 | EAN nummer: 5798000420601