AAU logo

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Christian Ydesen: De Nationale Test er Suspenderet – og hvad så?

Christian Ydesen: De Nationale Test er Suspenderet – og hvad så?

Der er indgået en politisk aftale om, at de omstridte nationale test i folkeskolen bliver indstillet i skoleåret 2019/20, men de vil blive genoptaget i en revideret udgave fra 2020/21. Men hvad er egentlig vigtigt i indretningen af fremtidens evaluerings- og bedømmelsessystem? Hvad kan uddannelseshistorien fortælle os?

Lad det være sagt med det samme. Det er overvejende sandsynligt, at regeringens stærke udmeldinger omkring en afskaffelse af de nationale test i de mindre klasser og en gentænkning af folkeskolens bedømmelsessystem blot ender med en justering af de nationale test, hvorpå de genoptages mere eller mindre i overensstemmelse med den nuværende praksis. Denne sandsynlighed ligger dels i at baggrundsgruppen for evalueringen af de nationale test mestendels består af grundlæggende tilhængere af de nationale test, der mener at testene blot kan forbedres og dermed bringes til at leve op til sit formål, og dels fordi der er en stærk historisk tradition i Danmark for brede politiske aftaler på folkeskoleområdet. Det grundlæggende ønske om et opgør med de nationale test og indførelsen af en fundamental anden bedømmelsespraksis i folkeskolen findes kun blandt regeringens støttepartier.

 

Læs blogindlægget her

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet | Aalborg Universitet | Fibigerstræde 5 | 9220 Aalborg Øst
Telefon: 9940 9940 | samf@aau.dk | CVR nummer: 29102384 | EAN nummer: 5798000420601