AAU logo

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Hvordan bliver værdien af din forskning en del af den offentlige samtale?

Den samfundsvidenskabelige forsknings væsen og kompleksitet skal sættes mere i spil, så den når ud i offentligheden på en måde, hvor den skaber værdi for borgerne. Derfor har SAMF skræddersyet et kompetenceudviklingskursus i dokumentation og formidling af forskningens samfundsmæssige impact til VIP og TAP.

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på AAU ønsker øget fokus på formidlingen af forskningens samfundsmæssige værdi. Derfor udbyder fakultetet et kompetenceudviklingskursus i dokumentation og formidling af forskningens samfundsmæssige impact.

Målgruppen er VIP og TAP med understøttende funktioner i forhold til dokumentation og formidling af den samfundsmæssige værdi af forskningen på SAMF.

Fokus vil være på dokumentation og måling af den samfundsmæssige værdi af forskningen, vidensdeling og tværmedial formidling til offentlige og private interessenter.

Kurset vil veksle mellem faglige oplæg, diskussion og workshops, og underviserne vil være internationalt anerkendte forskere i feltet dokumentation og videndeling, forskere i videnskabsformidling, kommunikationseksperter og journalister.
 

Praktiske oplysninger og tilmelding

Kurset afvikles fra den 23.-25. april 2019 på Scandic Hotel, Hadsundvej 200, 9220 Aalborg.

Der er plads til 50 deltagere. Tilmelding sker efter først-til-mølle princippet.

Kurset er gratis for ansatte på SAMF.

Tilmeldingsfristen er 22. marts 2019. I forbindelse med tilmeldingen bedes den ønskede workshop på Dag 2 (A1 eller A2) og Dag 3 (B1 eller B2) oplyst.

Tilmelding skal ske til strategisk kommunikationsrådgiver Susanne Clement Justesen, SAMF Dekansekretariatet, på email: scj@adm.aau.dk.
 


program

Se programmet for kurset her

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet | Aalborg Universitet | Fibigerstræde 5 | 9220 Aalborg Øst
Telefon: 9940 9940 | samf@aau.dk | CVR nummer: 29102384 | EAN nummer: 5798000420618