Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Jørn Sønderholm modtager millionbevilling fra Det Frie Forskningsråd

Jørn Sønderholm modtager millionbevilling fra Det Frie Forskningsråd

Lektor Jørn Sønderholm har modtaget 4,95 millioner kroner af Forskningsministeriet (Det Frie Forskningsråd) til et forskningsprojekt om politisk lighed og stemmeafgivelse.

Lektor Jørn Sønderholm fra Center for Anvendt Filosofi har modtaget 4,95 mio. kr. fra Det Frie Forskningsråd til et forskningsprojekt om politisk lighed og stemmeafgivelse.

Projektet søger at besvare en række vigtige spørgsmål relateret til stemmeafgivning ved demokratiske valg: Er det moralsk acceptabelt at offentliggøre meningsmålinger lige inden et valg, bør alle stemmer tælle med lige megen vægt, bør det være hemmeligt, hvad den enkelte vælger har stemt og bør der være software tilgængelig (såkaldte ”Voting Advice Applications”, der ud fra input fra den enkelte vælger om hvilke politiske synspunkter hun har, kan give vedledning om, hvilket parti, der bedst repræsenterer disse synspunkter)? Det er en central arbejdsteori for projektet, at en del populære antagelser om, hvad politisk lighed indebærer med hensyn til, hvordan et retfærdigt valgsystem ser ud, er fejlbehæftede. Projektet vil således bl.a. afdække om staten kan siges at behandle alle sine borgere ens selv om den tillader at nogle vælgeres stemme tæller mere end andres og tillader offentliggørelsen af, hvad den enkelte vælger har stemt. Som en del af projektet vil der blive ansat ph.d. -studerende og en post.doc

Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet | Aalborg Universitet | Fibigerstræde 5 | 9220 Aalborg Øst
Telefon: 9940 9940 | ssh@aau.dk | CVR nummer: 29102384 | EAN nummer: 5798000420601