Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Merete Monrad i debatindlæg om fremtidens jobcentre i A4 Beskæftigelse: Ventetid har store konsekvenser for udsatte borgere

Merete Monrad i debatindlæg om fremtidens jobcentre i A4 Beskæftigelse: Ventetid har store konsekvenser for udsatte borgere

Merete Monrad argumenterer for at: ”Der er behov for øget fleksibilitet, så udsatte borgere får større kontrol over tempoet i deres forløb og sagsbehandlere får bedre mulighed for at støtte borgere i at navigere i systemet og at få skabt fremdrift i deres egen sag – ellers ender borgerens arbejdsmarkedspotentiale med at blive ædt op af ventetid”.

På baggrund af mere end 50 interview med borgere, med problemer ud over ledighed, beskriver Merete Monrad, hvordan det er tydeligt, at tid er afgørende for, hvordan borgeren oplever beskæftigelsesindsatsen. Her gælder det i særdeleshed ventetid, som for flere borgere bliver en belastning i sig selv, og bremser dem i at handle fremtidsorienteret. Et perspektiv, hun mener bør indtænkes i en kommende reform af beskæftigelsesindsatsen. Ifølge Merete Monrad trækker beskæftigelsessystemet på nuværende tidspunkt borgerne i to forskellige retninger. På den ene side er systemet borgerinddragende, og fordrer at borgerne tror og handler på en fremtid, hvor de er en del af arbejdsmarkedsfællesskabet – samtidig med at udsatte borgere oplever at være i en venteposition, hvor fremtiden er ude af deres egne hænder.

Læs hele debatindlægget

Vil du vide mere?

Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet | Aalborg Universitet | Fibigerstræde 5 | 9220 Aalborg Øst
Telefon: 9940 9940 | ssh@aau.dk | CVR nummer: 29102384 | EAN nummer: 5798000420601