Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Ny forskning om ledelse og håndtering af COVID-19 pandemien i ældreplejen

Ny forskning om ledelse og håndtering af COVID-19 pandemien i ældreplejen

To forskningsartikler fra forskningsprojektet ”Håndtering af COVID-19 i kommunal ældrepleje i Norden” er netop offentliggjort i henholdsvis Scandinavian Journal of Public Health og Public Management Review.

Artiklerne bidrager med ny viden om hvordan COVID-19 pandemien blev håndteret og infektioner forebygget i ældreplejen i løbet af 2020. Forskningsprojektet har været forankret på Politik og Samfund i det tidligere Center for Organisation, Management og Administration (COMA) med deltagelse af Morten Balle Hansen (PI), Tilde Marie Bertelsen og Andrej Christian Lindholst. Projektet er gennemført sammen med partnere i Finland, Norge og Sverige og medfinansieret af Velux-fonden.  

I den første artikel med titlen Which factors are associated with COVID-19 infection incidence in care services for older people in Nordic countries? A cross-sectional survey undersøger forfatterne hvilke forhold, der har haft betydning for risikoen for at få en COVID-19 infektion hos borgere, der modtog hjemmehjælp og på plejehjem i Danmark, Finland, Norge og Sverige.

I artiklen finder forfatterne at risikoen for covid-19 infektioner blandt andet hænger sammen med omfanget af infektioner i det omgivende lokalsamfund (kommuneniveau), infektionstilfælde blandt medarbejdere i ældreplejen samt manglende adgang til test. I en sammenligning med Danmark var sandsynligheden for at få COVID-19 infektioner en del større i Sverige men mindre i Finland og Norge.

I den anden artikel med titlen Manager Characteristics and Early Innovation Adoption during Crises: The Case of COVID-19 Preventive Measures in Danish Eldercare undersøger forfatterne hvilke karakteristika hos lokale lederne i den danske ældrepleje, der har været vigtige for en tidlig implementering af forebyggende tiltag mod COVID-19 infektioner hos borgere i ældreplejen.

I artiklen finder forfatterne blandt andet at implementering af flere forebyggende tiltag imod COVID-19 infektioner på et tidligt tidspunkt hænger sammen centrale karakteristika ved lokale lederne i ældreplejen såsom deres uddannelse, tidligere erfaringer og antal år med lederjob. Betydningen af disse karakteristika afhænger samtidig af hvorvidt lederne håndterede udbrud af interne covid-19 infektioner i egen organisation. Eksempelvis har lederne med tidligere erfaringer med infektionssygdomme været hurtigere ude med flere tiltag end ledere uden erfaringer. Ligeledes har ledere med en akademisk baggrund implementeret flere tiltag på et tidligt tidspunkt end andre når de har skulle håndtere et intern udbrud af COVID-19 infektioner i deres organisation.

Vil du vide mere?

Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet | Aalborg Universitet | Fibigerstræde 5 | 9220 Aalborg Øst
Telefon: 9940 9940 | ssh@aau.dk | CVR nummer: 29102384 | EAN nummer: 5798000420601