Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Nyt alumnenetværk for dimittender fra MPG-uddannelsen

Nyt alumnenetværk for dimittender fra MPG-uddannelsen

Fredag d. 3. september 2021 blev det nye alumne-netværk for MPG-uddannelsen stiftet på Utzon Center i Aalborg. Netværket skal være faglig inspirationskilde og socialt mødested for alumner fra MPG på AAU.

Tekst og foto: Niels Krogh Søndergaard, kommunikationsmedarbejder

Fredag d. 3. september 2021 blev et nye alumne-netværk for MPG-uddannelsen stiftet på Utzon Center i Aalborg. Dimittender fra uddannelsen tog, på tværs af årgange, en engageret dialog om, hvad de ønskede med det nye netværk.

En styregruppe er nedsat, og den samler nu op på de mange gode inputs og laver en plan for netværkets første år. Styregruppen består af Bertil Selde Krogh, Charlotte Delmar, Kirsten Gregersen, Line Fly, Rasmus Vørs Carlsen og Jan Heiberg.

Visioner sætter retning

Det er målet, at netværket skal videreudvikle de tidligere ledelsesdage arrangeret af uddannelsen Master of Public Governance og være faglig inspirationskilde og socialt mødested for alumner fra MPG på AAU. Netværket afholder 2 til 4 aktiviteter om året baseret på idéer fra alumnerne.

På den solskinsrige dag for stiftelsen havde uddannelsen inviteret til oplæg om visionsledelse med ledelseskonsulent Christian Nyvang Qvick fra LEAD. Han kom med flere praktiske eksempler på, hvordan visioner i virksomheder og organisationer kan sætte retning for arbejdet og også for lederne, for at de kan give bedre anvisninger til de ansatte.

Nyvang Qvick nævnte eksemplet, at et hospital har visionen ”Vi sætter patienten først”. En sætning der kan virke abstrakt, når ledelsen bruger den på brevhovedet.

- Men god visionsledelse handler om at konkretisere den ofte abstrakte vision til den håndgribelige hverdag, sagde Christian Nyvang Qvick, og nævnte at parkering tættest på hospitalsindgangen for patienterne var en måde at konkretisere visionen fra hospitalet. 

Fra vision til praksis

Konsulenten møder tit fordommen, sagde han, at visioner kan virke banale og svære at være uenige i. Men som et eksempel på det modsatte havde han en kommunes vision om mere udeliv for børn. En vision som hurtigt bliver omsat til en praksis om, at pædagogerne skal være udenfor med børnene i alt slags vejr – Et ikke helt ukontroversielt standpunkt, i hvert fald for pædagogerne.

En god vision sætter retningen for et større arbejdsfællesskab, men man taler ofte meget forskellige sprog. Til at illustrere dette lavede Christian Nyvang Qvick en rollespilsøvelse med MPG-dimittenderne om forskellige perspektiver på det samme emne.

Nyvang Qvicks oplæg blev afrundet med selve stiftelsen af alumnenetværket på MPG og med networking i Utzon Centerets restaurant.

Vær med

Hvis du også ønsker at præge netværket, så kan du skrive til et af medlemmerne af styregruppen. Der oprettes et forum på de sociale medier som alle dimittender fra uddannelsen inviteres til at deltage i.

 

Vil du vide mere?

 

Se listen
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet | Aalborg Universitet | Fibigerstræde 5 | 9220 Aalborg Øst
Telefon: 9940 9940 | samf@aau.dk | CVR nummer: 29102384 | EAN nummer: 5798000420601