Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Offentlig udlicitering kræver en aktiv indsats før det virker

Offentlig udlicitering kræver en aktiv indsats før det virker

Ny forskning fra bl.a. Institut for Politik og Samfund viser, at offentlige kontrakter om vedligeholdelsesydelser er udbredt og vellykket i Skandinavien, men kræver en aktiv ledelsesindsats og de rette omstændigheder. Forskningen tyder på, at en vellykket udlicitering dels kan læres, dels afhænger af de rette omstændigheder.

Tekst: Niels Krogh Søndergaard, kommunikationsmedarbejder
Foto: Colourbox

Reformer af den offentlige sektor har siden 1980'erne tilskyndet til større brug af konkurrence og inddragelse af private leverandører til udførsel af offentlige opgaver på kontrakt – det vil sige udlicitering. Generelt har der dog været kritik af reformerne, og forskningsresultater og nye reformidéer har i stigende grad problematiseret brugen af konkurrence og inddragelse af private leverandører inden for forskellige opgaveområder.

I en ny forskningsartikel genbesøger lektor Andrej Christian Lindholst argumenter for og imod udlicitering og undersøger nutidens brug og kommunale forvalteres tilfredshed med privates udførsel af vedligeholdelsesopgaver på vej- og parkområdet i de tre skandinaviske lande: Danmark, Norge og Sverige – et opgaveområde som traditionelt er anset som velegnet til konkurrence og inddragelse af private leverandører.

Overvejende tilfredshed med udlicitering

Mellem de tre lande er der dog forskelle på omstændighederne for brugen af udlicitering. Umiddelbart understøtter geografien og den kommunale struktur i Danmark med eksempelvis meget store kommuner – og dermed større kontrakter – et mere attraktivt og konkurrencedygtigt marked end i de Skandinaviske naboer.

I overensstemmelse med de fremhævende landeforskelle finder undersøgelsen for det første, at udlicitering er mest udbredt i Danmark og mindst i Norge. Ligeledes understøtter den danske kontekst i højere grad end konteksten i de to andre skandinaviske lande en mere tilfredsstillende privat udførsel af vedligeholdelsesopgaver. 

Skandinaviske variationer

For det andet finder undersøgelsen, at i de kommuner hvor de private udfører vedligeholdelsesopgaver er forvalterne altovervejende mere tilfredse end utilfredse, når den private udførsel vurderes ud fra kriterier for pris- og omkostningsniveau, kvalitet, opfølgning og udvikling/innovation.

Den udbredte brug og den generelle tilfredshed indikerer, at reformerne med udlicitering i de skandinaviske lande har været forholdsvis vellykkede, på et område som ofte anses som velegnet til udlicitering. Samtidig fremhæver undersøgelsen for det tredje, at tilfredsheden varierer på tværs af både lande og kommuner, og mindre grupper af forvalterne er klart mere utilfredse end tilfredse. Med dette udgangspunkt fremhæver undersøgelsen en række aktive indsatser og omstændigheder, der er centrale for forvalternes tilfredshed med udliciterede opgaver.

Læs resume af resten af konklusionerne herunder på engelsk:

The study identifies a set of contingencies with importance for managers’ satisfaction with private provision of maintenance services in public spaces in Scandinavian municipalities.

First, managers are more satisfied with cost levels, maintenance quality, and responsiveness when they rely more strongly on standard contract features including clearly written agreements, formal specification of services, and well-defined control systems.

Second, managers are more satisfied with service development and innovation when they rely more strongly on partnership contract features such as a formal framework for collaboration and joint coordination of activities, user involvement and well-defined competency requirements. These findings suggest that local governments successfully can pursue different strategic objectives by adopting and relying on different features in their contract designs.

Third, managers are more satisfied when they experience a more competitive environment–measured as the ability to replace a failing provider without too much impact on overall service delivery or cost levels. Related with this finding the study finds that in a Scandinavian comparison the Danish country context, representing a more supportive and attractive market context, is associated with higher satisfaction with cost levels and maintenance quality.

Fourth, managers are more satisfied when they experience a stronger collaborative quality of relationships with their private providers. Flexibility, information sharing and joint problem solving in the day-to-day work are key. This finding warns against the traditional belief that private delivery will be successful–even for services with well-suited characteristics–if only competition is around and management relies on standard contract features.

Fifth, managers are more satisfied in more competent and experienced municipal organizations that have developed more supportive management systems and routines, and have allocated more time and resources for contract management. This finding suggest that successful private delivery partly depends on internal competencies and resources in the public sector.

Finally, managers working in populous environments that are more complex and dynamic are less satisfied. This finding warns that it is harder to make competition work well in more dynamic and unpredictable environments – even for services with relatively well-suited characteristics.

Overall, the findings advice managers and their municipalities to invest in and nourish specific competencies in order to sustain a better and more satisfactory performance from private providers. However, the findings also warn that performance and the level of satisfaction with private providers partly depends on circumstances that sometimes are out of hands of the managers and the individual municipality.

Vil du vide mere?

Se listen
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet | Aalborg Universitet | Fibigerstræde 5 | 9220 Aalborg Øst
Telefon: 9940 9940 | samf@aau.dk | CVR nummer: 29102384 | EAN nummer: 5798000420601