Professor ved Juridisk Institut indtrådt i bestyrelsen for Domstolsstyrelsen

Professor Søren Sandfeld Jakobsen er 1. januar 2018 indtrådt i bestyrelsen for Domstolsstyrelsen. Søren Sandfeld Jakobsen er indstillet til posten af rektorkollegiet.

Domstolsstyrelsen er en selvstændig statsinstitution, der har virket siden 1. juli 1999. Bestyrelsen er Domstolsstyrelsens øverste ledelse og har det overordnede ansvar for, at styrelsen og Danmarks Domstole drives forsvarligt, tidssvarende og hensigtsmæssigt. Bestyrelsen skal således sikre en retssikkerhedsmæssig forsvarlig og samtidig effektiv drift af domstolene.

Læs mere om Domstolsstyrelsen og bestyrelsens arbejde på styrelsens hjemmeside
Læs mere Professor Søren Sandfeld Jakobsen

Kontakt

Professor Søren Sandfeld Jakobsen mail: ssj@law.aau.dk telefon: 9940 9879