AAU logo

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Råd til at slække på fagligheden?

Råd til at slække på fagligheden?

Debatindlæg af dekan Rasmus Antoft, NORDJYSKE Stiftstidende, lørdag den 26. oktober 2019.

Det er Vendsyssels store vartegn. Det knejser stolt over land og hav. Det er en arkitektonisk bedrift. Navnet er Rubjerg Knude fyr. Et nationalklenodie og et symbol på, at vilje til samarbejde og videnskab er vejen til at skabe noget unikt.

120 år efter den arkitektoniske bedrift i Vendsyssel er vilje til samarbejde og videnskab fortsat drivkraften i Nordjylland. Det ligger i vores DNA at sikre samfundsmæssig værdiskabelse i interaktion med det omgivende samfund.

Denne indsigt og drivkraft har givet ny viden om menneskeskabte organiseringer og fællesskaber, økonomisk vækst for virksomhederne og højere kvalitet i de offentlige ydelser i vores region.

Desværre viser regeringens oplæg til finansloven, at denne særlige indsigt og drivkraft vil blive stækket, fordi der under dække af udvidelser af uddannelses- og forskningsbudgetterne er varslet markante besparelser på uddannelses- og forskningsområdet.

Modsat tidligere står den økonomiske håndsrækning til de samfundsvidenskabelige og humanistiske uddannelser (den midlertidige taxameterforhøjelse) nu til at blive afskaffet. Hermed øges risikoen for at forskningen skævvrides og vigtige samfundsvidenskabelige og humanistiske vinkler skæres fra. 

De nordjyske virksomheder og institutioner – herunder ikke mindst de mange nyligt udflyttede statslige styrelser - er hovedaftagere af de samfundsvidenskabelige kandidater fra Aalborg Universitet. Det er de, fordi de studerende bliver skolet til at arbejde problem- og projektbaseret. Derfor kan de oversætte videnskabelige nybrud til praksis på arbejdspladserne. Og derfor kan de skabe værdi fra første arbejdsdag.

Hvis taxameterforhøjelsen fjernes, vil det betyde en svækkelse af uddannelseskvaliteten. Det vil få store faglige og økonomiske konsekvenser for vores virksomheder og stække forsknings- og uddannelsesmiljøerne på AAU.

Spørgsmålet er, om vi som samfund har råd til slække på fagligheden i uddannelsen af fremtidens ledere, jurister, erhvervsøkonomer, forretningsudviklere, politologer, sociologer og historikere?

Og spørgsmålet er, om vi som samfund fortsat tror på, at vilje til samarbejde og videnskab er vejen til at skabe noget unikt. Det gør vi Nordjylland, hvor vi også gennem samarbejde sikrer de fælles fyrtårne.

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet | Aalborg Universitet | Fibigerstræde 5 | 9220 Aalborg Øst
Telefon: 9940 9940 | samf@aau.dk | CVR nummer: 29102384 | EAN nummer: 5798000420601