AAU logo

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Samfundstalks om verdensmål og strategiske partnerskaber

SAMF afholder i samarbejde med Djøf et stort verdensmåls-arrangement den 7. oktober. Forskere, erhvervsfolk, politikere og studerende vil debattere FNs verdensmål og komme med forslag til konkret handling.

Alle verdens lande har med verdensmålene forpligtet sig til at arbejde for en bæredygtig udvikling frem mod 2030. På Aalborg Universitet (AAU) er vi også stærkt optaget af at bidrage til en bæredygtig fremtid. Det en indgroet del af universitetets DNA at samarbejde med og bidrage til det omgivende samfund.

På Det Samfundsvidenskabelige Fakultet (SAMF) ønsker ledelsen, at FN’s verdensmål og bæredygtighed i endnu højere grad bliver tænkt ind i undervisningen, forskningen og løsningen af de administrative opgaver.

Derfor afholder SAMF i samarbejde med Djøf et stort verdensmåls-arrangement den 7. oktober. Under overskriften ”FN’s verdensmål og vores fælles fremtid” vil forskere, erhvervsfolk, politikere og studerende debattere verdensmålene og komme med forslag til konkret handling.

- Verdensmålene handler om vores fælles fremtid. Målene spænder vidt fra en styrkelse af klimaindsatsen og sikring af gode uddannelser og anstændige jobs til reduktion af ulighed. For at kunne nå i mål er vi nødt til at etablere stærke partnerskaber – både lokalt, nationalt og globalt. Verdensmålsarrangementet er et fint eksempel på et sådant partnerskab, hvor vi med Djøf inviterer omverdenen inden for til en række spændende og involverende samfundstalks sammen med vores egne studerende og forskere, fortæller dekan Rasmus Antoft.
 

Tilgængelige og praksisnære verdensmål

På Det Samfundsvidenskabelige Fakultet arbejder mange forskere allerede med bæredygtighed og verdensmål på forskellige måder, men en anden vigtig målgruppe, når man taler verdensmål og vores fælles fremtid, er de studerende.

- Det er vores ønske, at de studerende, som indgår i projekt- og specialesamarbejder med virksomheder og organisationer er klædt på til at arbejde kritisk, konstruktivt og konkret med verdensmålene, som den samlede verden omkring os med rette har stort fokus på. For at sikre dette, vil vi gøre verdensmålene lettere tilgængelige og praksisnære. Med arrangementet i oktober kickstarter vi dette arbejde, siger prodekan for uddannelse Malene Gram.
 

Værdifuldt samarbejde

- Samarbejdet med Det Samfundsfaglige Fakultet giver os anledning til at sætte fokus på det værdifulde arbejde, som samfundsvidenskaberne bidrager med til realiseringen af verdens vigtigste plan, siger chefkonsulent Carsten Nielsen, Djøf.
 

Program og tilmelding

Verdensmålsarrangementet er gratis og åbent for alle. Pladserne fordeles efter først-til-mølle-princippet.

Tilmelding og program kan ses her
 

Yderligere information

Strategisk rådgiver Kasper Strandvig
Dekansekretariatet for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Telefon: 9940 2199 | Email: kas@adm.aau.dk

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet | Aalborg Universitet | Fibigerstræde 5 | 9220 Aalborg Øst
Telefon: 9940 9940 | samf@aau.dk | CVR nummer: 29102384 | EAN nummer: 5798000420601