AAU logo

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Skarpere fokus på den samfundsmæssige værdi

Skarpere fokus på den samfundsmæssige værdi

Nyt Advisory Board giver input til den strategiske retning for forskning, uddannelse og vidensamarbejde på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.


FNs verdensmål, digitalisering og fler- og tværfaglighed blev sat på dagsordenen, da Det Samfundsvidenskabelige Fakultets Advisory Board trådte sammen for første gang torsdag den 25. april 2019. Et board, som skal komme med input til, hvordan fakultetsledelsen kan sætte retning for det strategiske arbejde.  

De 10 eksterne medlemmer af fakultetets nye netværk og forum er: CCO /co-founder Rasmus Arendt Nielsen, Brandheroes, rektor Ole Droob, Hasseris Gymnasium og IB World School, adm. direktør Claus Holstein, Aalborg Havn, direktør Arne Lund Kristensen, Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune, dekan Ann-Helén Bay, Fakultet for Samfunnsvitenskap, Oslo MET, direktør Vibeke Normann Andersen, Socialt Udviklingscenter, Country Head Denmark Anders Bauditz, Centrica Energy Trading, formand Thorkil Sonne, Rådet for Samfundsansvar og Verdensmål, kontorchef Thomas Molin, Moderniseringsstyrelsen, og formand Sara Vergo, Djøf Offentlig.
 

Visionære ideer og stærke partnerskaber

Dekan Rasmus Antoft er overbevist om, at så stærk en kreds af offentlige og private aktører vil kunne bidrage med visionære ideer, praksisnær viden, og nye partnerskaber, som kan hjælpe med at bane vejen for et endnu stærkere fakultet, som er kendt og anerkendt for sin samfundsmæssige værdi inden for forskning og uddannelse.

- Ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet ved Aalborg Universitet interagerer vi med omverdenen - både regionalt, nationalt og internationalt. Vi ønsker at fastholde det brede udsyn, så vi ikke risikerer at lukke os om os selv. Vores Advisory Board skal bidrage til dette og vores arbejde med at sætte den strategiske retning for fremtidens SAMF i forhold til uddannelser og forskning. De skal rådgive og vejlede os om nye samarbejdsmuligheder og ikke mindst dele viden og erfaringer fra egne faglige og politiske netværk, fortæller dekan Rasmus Antoft.
 

Fokus på verdensmål  

På det første møde i SAMF’s Advisory Board identificerede boardets eksterne medlemmer de tre vigtigste dagsordener, som Det Samfundsvidenskabelige Fakultet står overfor. De tre dagsordener er FNs verdensmål, digitalisering og fler- og tværfaglighed. Boardet kom også med konkrete anbefalinger til, hvordan fakultetsledelsen kan arbejde videre med de tre dagsordener.

- I forhold til FNs verdensmål vil vi arbejde for, at alle studerende bliver klædt på til at kunne tale ind i verdensmålene, som den samlede verden omkring os med rette har stort fokus på. Vores studerende, som sendes ud i praktik eller samarbejder med små og mellemstore virksomheder, skal være ambassadører for verdensmålene. Det er vores mål at gøre verdensmålene lettere tilgængelige og praksisnære. Vi vil i den forbindelse have særligt fokus på verdensmålet om anstændige arbejdspladser og økonomisk vækst, siger prodekan for uddannelse Malene Gram.


Praksisnær digitalisering

Digitalisering er et andet strategisk indsatsområde, hvor SAMF vil nytænkning i undervisningen og afdække de konsekvenser og den værdi, som digitaliseringen har for vores samfund. Digitalisering er andet og mere end blot teknologianvendelse, og SAMF må ikke ligge under for, at forskning i digitalisering kun er noget, der skabes med store teknologivirksomheder i ryggen.

- Vi har inden for forskningen blandt andet fokus på sundhedsteknologi, cybersikkerhed og innovation i det offentlige. Alt sammen for at blive klogere på samfundet og for bedre at kunne bidrage til løsningen af tidens mest presserende problemer, fortæller prodekan for forskning Søren Kristiansen.


Påvirke og udfordre de politiske beslutninger

SAMF skal bruge erfaringerne fra fortiden til at sætte retning for fremtiden såvel fagligt som politisk. Det fordrer respekt, tillid og mod.

- Vi skal være langt mere aktive i velfærdsdebatten om, hvordan vi organiserer vores samfund. Vi skal i endnu højere grad have mod til at påvirke og udfordre de politiske diskussioner og de incitamentsstrukturer, der skabes i uddannelsessektoren. Vi skal også blive bedre til at blande vores fagligheder og indgå i stærke partnerskaber, der kan udvikle sig over tid. Vi skal have modet til at investere i vidensamarbejde, selvom afkastet måske først kommer på den lidt længere bane, siger Rasmus Antoft.

Om et års tid mødes fakultetsledelsen og SAMF Advisory Board igen, men der vil løbende være bilaterale drøftelser om at oversætte FNs verdensmål ind i en lokal kontekst, gøre digitaliseringen mere praksisnær og tage mere risikofyldte beslutninger.

På billedet ses forrest fra venstre: Formand Sara Vergo, dekan Ann-Helén Bay, prodekan for forskning Søren Kristiansen, institutleder Trond Beldo Klausen, prodekan for uddannelse Malene Gram og sekretariatschef Jette Kollerup Bangsø. Bagerst ses fra venstre ses dekan Rasmus Antoft, formand Thorkil Sonne, chefrådgiver Bo Jeppesen, kontorchef Thomas Molin, rektor Ole Droob, institutleder Anette Borchorst, direktør Arne Lund Kristensen og adm. direktør Claus Holstein. 
Foto: Kasper Strandvig.

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet | Aalborg Universitet | Fibigerstræde 5 | 9220 Aalborg Øst
Telefon: 9940 9940 | samf@aau.dk | CVR nummer: 29102384 | EAN nummer: 5798000420618