AAU logo

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Teknologiudviklingens værdimæssige vejviser

Teknologiudviklingens værdimæssige vejviser

Samfundsvidenskaberne kan være med til at sikre, at landvindingerne på det digitale område skaber værdi for samfundet og for borgerne.


BIG DATA, kunstig intelligens, social network, machine learning osv. Den teknologiske udvikling sætter sine spor nationalt og globalt. En udvikling, som på en og samme tid er fascinerede og bekymrende. Det er den, fordi digitaliseringens værdiskabelse står og falder med, om vi formår at bruge den klogt. Spørgsmålet er, om vi kan sikre en tværfaglig tilgang med en stærk forankring i og interaktion mellem videnskab og teknologi og humanistisk og samfundsvidenskabelig forskning?

Digitaliseringen af vores samfund er så omsiggribende, at det er for alvorligt alene at reducere dette til udvikling og implementering af nye teknologier. Derfor er det vigtigere end nogensinde før, at samfundsvidenskaberne spiller sig selv på banen. Det er det, fordi samfundsvidenskaberne kan være med til at sikre, at landvindingerne på det digitale område skaber værdi for samfundet og for borgerne.
 

Efterspurgte kompetencer og analyser

Inden for samfundsvidenskaberne anskuer vi digitaliseringen ud fra to vinkler forsknings- og uddannelsesmæssigt; digitaliseringens betydning for samfundsudviklingen og samfundsvidenskabernes betydning for digitaliseringen. Målet er dels at give de studerende de kompetencer og den knowhow, som efterspørges i offentlige og private virksomheder.

Og dels gennem kritisk analyse at undersøge, om og på hvilken måde nye teknologier kan medvirke til at løse samfundets problemer. Det kan være de utilsigtede eller negative virkninger, teknologien kan have. Og det kan være hvilke sociale uligheder, teknologien kan være med til at skabe eller forstærke.
 

Styrker sammenhængskraften

Samfundsvidenskaberne kan med andre ord rammesætte og kvalitetssikre teknologiudviklingen. Samtidig kan de hjælpe med at sikre, at digitaliseringen beriger de menneskelige og samfundsmæssige relationer, så sammenhængskraften i vort samfund ikke nedbrydes. Man kunne gå så langt som at sige, at samfundsvidenskaberne er teknologiudviklingens værdimæssige vejviser.
 

Kontakt

Dekan Rasmus Antoft
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Aalborg Universitet
Tlf. 9940 8104,  Email: samf-dekan@aau.dk

 

 

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet | Aalborg Universitet | Fibigerstræde 5 | 9220 Aalborg Øst
Telefon: 9940 9940 | samf@aau.dk | CVR nummer: 29102384 | EAN nummer: 5798000420618