AAU logo

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Det Akademiske Råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Aalborg Universitet har tildelt Manté Vertelyté en ph.d.-grad ved Institut for Kultur og Globale Studier

Tildeling af ph.d.-grad: Manté Vertelyté

Det Akademiske Råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Aalborg Universitet har tildelt Manté Vertelyté en ph.d.-grad ved Institut for Kultur og Globale Studier.

Tildelingen sker på baggrund af hendes ph.d.-afhandling, som bærer titlen ”Not So Ordinary Friendship: An Ethnography of Student Friendships in a Racially Diverse Danish Classroom”. I denne afhandling undersøger Manté Vertelyté hvordan og hvornår race betyder eller ikke betyder noget i unge menneskers venskabsrelationer. Forskningen er baseret på et års etnografisk studie foretaget på en af Københavns racialt mangfoldige skoler.

Manté Vertelyté er født i Litauen i 1986. Hun er uddannet cand.mag. i Kultur, Kommunikation og Globalisering fra Aalborg Universitet og har tidligere beskæftiget sig med både forskning og undervisning inden for det etnografiske interessefelt.

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet | Aalborg Universitet | Fibigerstræde 5 | 9220 Aalborg Øst
Telefon: 9940 9940 | samf@aau.dk | CVR nummer: 29102384 | EAN nummer: 5798000420601