Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Vestlige magthaveres egen fortælling om deres tilbagetrækning fra Afghanistan og dens konsekvenser for afghanske kvinder er sexistisk og nedvurderer afghanske kvinder, der er vant til at kæmpe deres egen kamp, skriver ekstern lektor Mustafa Kemal Topal i en kronik i Jyllands Posten.

Vesten undervurderer de afghanske kvinder

Vestlige magthaveres egen fortælling om deres tilbagetrækning fra Afghanistan og dens konsekvenser for afghanske kvinder er sexistisk og nedvurderer afghanske kvinder, der er vant til at kæmpe deres egen kamp, skriver ekstern lektor Mustafa Kemal Topal i en kronik i Jyllands Posten.

Foto: Colourbox

Den afghanske kvinde har haft en overlevelseskamp i næsten 50 år. Derfor er den afghanske kvinde ikke en svag kvinde. Hun har i årtier kæmpet for sin familie. Mod forskellige besættelsesmagter, mod borgerkrigen og sit eget patriarkalske samfund. Den afghanske kvinde har derved en suverænitet, som ikke vil blive set og hørt. Især ikke af de vestlige magthavere, der udnytter hende i deres politiske spil.

Samfundsdebatten i Vesten om afghanske kvinder gør i det hele taget kvinder til passive aktører i deres lands politiske og nationale kamp. Ud fra en deterministisk og reduktionistisk forankret forestilling om kvinder, anerkendes det ikke at kvinder også kan have nationale og politiske interesser. Det nedvurderes, at kvinder i lighed med mænd, er handlekraftig og viljestærke personer, der bevidst vælger at deltage i deres nations overlevelse og befrielseskamp, hvor de også kæmper for bedre vilkår for dem selv.

Læs kronikken i Jyllandsposten

Se listen
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet | Aalborg Universitet | Fibigerstræde 5 | 9220 Aalborg Øst
Telefon: 9940 9940 | samf@aau.dk | CVR nummer: 29102384 | EAN nummer: 5798000420601