Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Vikar på DIR og ES: Bettina Overbeck

Pr. 15. august 2021 er Bettina Overbeck ansat som barselsvikar i Fællesadministrationen for Institut for Politik og Samfund og Institut for Sociologi og Socialt Arbejde. Bettina skal indtil slutningen af april 2022 vikariere på Development and International Relations og European Studies.

Jeg kommer fra en stilling som studieadministrativ medarbejder på MARTEC i Frederikshavn.

Jeg har arbejdet med bl.a. studievejledning af nye og igangværende studerende, su, optagelse af maskinmesterstuderende samt indberetninger til diverse styrelser.

Jeg glæder mig til mine nye udfordringer i Fællesadministrationen for Institut for Politik og Samfund & Institut for Sociologi og Socialt Arbejde.

Jeg bor i Frederikshavn sammen med mine to drenge.

Kontakt:

Fibigerstræde 5, lokale 9

E-mail: betove@id.aau.dk 
Tlf.: 9940 2826

Se listen
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet | Aalborg Universitet | Fibigerstræde 5 | 9220 Aalborg Øst
Telefon: 9940 9940 | samf@aau.dk | CVR nummer: 29102384 | EAN nummer: 5798000420601