AAU logo

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Workshops i millionklassen

Workshops i millionklassen

Tre samfundsforskere fra AAU har fået 1,3 mio. kr. til udvikling af nye forskningsområder og forskningsprogrammer i samarbejde med nordiske kolleger og eksterne interessenter.

Nordisk Samarbejdsnævn for Humanistisk og Samfundsvidenskabelig Forskning (NOS-HS) har bevilget 1,3 millioner svenske kroner til tre forskere på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Aalborg Universitet.

Midlerne er givet til tre workshops, hvor forskerne i samarbejde med kolleger fra Norden og private og offentlige samarbejdspartnere i fællesskab skal udforske nye forskningsområder og forskningsprogrammet inden for et samfundsvidenskabeligt forskningsfelt.  
 

Forskning i Nordisk familiepraksis, forretningsmodeller for
værdiskabelse og pengespil

De tre modtagere af NOS-HS-forskningsstøtte er professor Marianne Holdgaard fra Juridisk Institut, professor Svetla Marinova fra Institut for Økonomi og Ledelse samt prodekan for forskning Søren Kristiansen fra Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.

Professor Marianne Holdgaard har fået 424.000 kr. til en workshop om ”Nordic family in a time of changing family practice”. Professor Svetla Marinova har modtaget 448.000 kr. til workshoppen ”Enhancing Value Creation and Value Capture through Business Model Configuration: An Ecosystem Perspektive (ENHANCE)”. Desuden har prodekan for forskning Søren Kristiansen fået 428.000 kr. til workshoppen ”Nordisk netvärk for pengespilsforskning – pengespil i kontekst”.

 

Fakta

Nordisk Samarbejdsnævn for Humanistisk og Samfundsvidenskabelig Forskning (NOS-HS) yder forskningsstøtte til studier inden for humaniora og samfundsvidenskab i Island, Finland, Grønland, Norge, Sverige og Danmark.

Forskningsstøtten gives til udveksling af information mellem de nordiske forskningsinstitutioner og workshops, hvor nordiske forskere i samarbejde med offentlige og private samarbejdspartnere udforsker nye forskningsområder og -programmer. Læs mere om NOS-HS på www.nos-hs.org/

 

Yderligere information

Prodekan Søren Kristiansen, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, tlf. 9940 9606 eller
e-mail: samf-prodekan-forsk@aau.dk

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet | Aalborg Universitet | Fibigerstræde 5 | 9220 Aalborg Øst
Telefon: 9940 9940 | samf@aau.dk | CVR nummer: 29102384 | EAN nummer: 5798000420618