Om fakultetet

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet er kendetegnet ved sin evne til at øge viden inden for økonomi, jura, samfund, kultur, menneskeforhold, politik og historie. Baseret på en stærk strategi sætter fakultetet sig for at være et fremtidsorienteret og levende fakultet, der vil transcendere både fysiske og psykiske grænser i forsøget på at udvide sine perspektiver.

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet består af en række forskellige organisatoriske enheder, såsom institutter, skoler, uddannelser med videre. Der er etableret en række tværgående råd og udvalg. Fakultetet ledes af en dekan og en prodekan med administrativ støtte fra fakultetskontoret.

Dekanat og fakultetskontor

Find information om Det Samfundsvidenskabelige Fakultets dekanat og fakultetskontor. Her finder du bl.a. information om fakultetets mission, økonomi og personale.

Læs mere her

Institutter

Find information om Det Samfundsvidenskabelige Fakultets tilhørende institutter.
 

Råd og udvalg

Find information om Det Samfundsvidenskabelige Fakultets råd og udvalg.
 

Find information

Fakultetsledelse

Find information om Det Samfundsvidenskabeligt Fakultets fakultetsledelse.

Find information

Skoler og studienævn

Find information om de seks skoler og dertilhørende studienævn, som hører under Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.

 

Find information

Kontakt

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Fibigerstræde 5
9220 Aalborg Øst
Telefon: 9940 9608
humsamf@adm.aau.dk

www.fhs.aau.dk

Studerende bedes henvende sig via:
humsamf-studieadm@adm.aau.dk

Fakultetskontoret har åbent:
Mandag-torsdag* kl. 8-15.30, fredag kl. 8-15