AAU logo

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Om fakultetet

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet er kendetegnet ved sin evne til at øge viden inden for økonomi, jura, samfund, kultur, menneskeforhold, politik og historie. Baseret på en stærk strategi sætter fakultetet sig for at være et fremtidsorienteret og levende fakultet, der vil transcendere både fysiske og psykiske grænser i forsøget på at udvide sine perspektiver.

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet består af en række forskellige organisatoriske enheder, såsom institutter, uddannelser med videre. Der er etableret en række tværgående råd og udvalg. Fakultetet ledes af en dekan, en prodekan for forskning og en prodekan for uddannelse med administrativ støtte fra dekansekretariatet.

Dekanat og sekretariat

Find information om Det Samfundsvidenskabelige Fakultets dekanat og dekansekretariat.

Læs mere her

Råd og udvalg

Find information om Det Samfundsvidenskabelige Fakultets råd og udvalg.

Find information

Fakultetsledelse

Find information om Det Samfundsvidenskabeligt Fakultets fakultetsledelse.

Find information

Studienævn

Find information om de studienævn, som hører under Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.

FIND INFORMATION

Institutter

Find information om Det Samfundsvidenskabelige Fakultets tilhørende institutter.

Læs mere her

Ph.d.-skolen

Find information om Den Samfundsvidenskabelige Ph.d.-Skole.

FIND INFORMATION

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet | Aalborg Universitet | Fibigerstræde 5 | 9220 Aalborg Øst
Telefon: 9940 9940 | samf@aau.dk | CVR nummer: 29102384 | EAN nummer: 5798000420618