Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Om fakultetet

Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet er kendetegnet ved sin evne til generere og formidle ny viden inden for økonomi, jura, samfund, kultur, politik, historie og sociologiske forhold. Baseret på en stærk strategi sætter fakultetet sig for at være et fremtidsorienteret og levende fakultet.

Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet består af en lang række uddannelser fordelt på fire institutter. Fakultetet ledes af en dekan, en prodekan for forskning og en prodekan for uddannelse med administrativ støtte fra dekansekretariatet. Institut for Sociologi og Socialt Arbejde samt Institut for Politik og Samfund betjenes administrativt af et fælles sekretariat. De fire øvrige institutter har egne sekretariater.

Dekanat og sekretariat

Find information om Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultets dekanat og dekansekretariat.

Læs mere her

Råd og udvalg

Find information om Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultets råd og udvalg.

Find information

Fakultetsledelse

Find information om Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultets fakultetsledelse.

Find information

Studienævn

Find information om de studienævn, som hører under Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet.

FIND INFORMATION

Institutter

Find information om Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultets tilhørende institutter.

Læs mere her

Ph.d.-skolen

Find information om Den Humanitiske og Samfundsvidenskabelige Ph.d.-Skole.

FIND INFORMATION

Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet | Aalborg Universitet | Fibigerstræde 5 | 9220 Aalborg Øst
Telefon: 9940 9940 | ssh@aau.dk | CVR nummer: 29102384 | EAN nummer: 5798000420601