Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Dekanat og dekansekretariat

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet ledes af et dekanat, der består af en dekan, en prodekan for forskning og en prodekan for uddannelse, i tæt samarbejde med institutlederne på de samfundsvidenskabelige institutter. Tilsammen udgør de fakultetsledelsen.

Dekansekretariatet yder strategisk støtte til dekanatet. Se dekanat og dekansekretariatet nedenfor.

Dekanat

dekansekretariatschef

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet | Aalborg Universitet | Fibigerstræde 5 | 9220 Aalborg Øst
Telefon: 9940 9940 | samf@aau.dk | CVR nummer: 29102384 | EAN nummer: 5798000420601