AAU logo

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Dekanens nyhedsbrev

Hvordan ønsker vi at fremtidens SAMF skal se ud? Hvilke udviklingstiltag skal vi sætte i gang, og hvordan kommer vi i mål med vores ideer og ønske? De spørgsmål vil Dekanen gerne fortælle fakultetets medarbejdere om i sit nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udkommer hver 14. dag og vil blive sendt direkte til alle ansatte på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.

God læselyst!

Kontakt

Rasmus Antoft
Dekan
Tlf: 9940 8104
E-mail: samf-dekan@aau.dk