AAU logo

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

dekansekretariat

Dekansekretariat

 • profile image

  Carina Budum Ertmann

  Chefkonsulent

 • Arbejdsfunktioner

  • Strategisk rådgivning
  • Ledelsesstøtte til dekanat
  • Sekretariatsbetjening af studieledelse
  • Forberedelse af prodekan for uddannelses møder i DSUR og andre organer, hvor prodekan for uddannelse er repræsentant for SAMF og i samarbejde med prodekanen sikre opfølgning og implementering af beslutninger fra DSUR og øvrige fora
  • Understøttelse af koordineringen af fakultetets strategi- og handleplansarbejde på uddannelsesområdet
  • Udarbejdelse af høringssvar og tilbagemeldinger fra dekanat og fakultet på uddannelsesområdet
  • Udarbejdelse og medvirken til udarbejdelse af fakultetets politikker på uddannelsesområdet
  • Periodeopfølgninger ift. uddannelsesområdet på fakultetsniveau ift. eksempelvis rammekontrakt, ministerielt tilsyn, fokuspunkter mv.
  • Studiemiljøopfølgning på fakultetsniveau
 • profile image

  Kasper Strandvig

  Specialkonsulent

 • Arbejdsfunktioner

  • Projektleder for universitetets PBL-strategi
  • Strategisk rådgivning inden for uddannelse og vidensamarbejde
  • Ledelsesstøtte for dekanatet
  • Strategi- og udviklingsopgaver
 • profile image

  Marie Louise Gram

  Fuldmægtig

 • Arbejdsfunktioner

  • Ledelsesstøtte til prodekan for forskning
  • Understøttelse af strategiske aktiviteter og indsatser
  • Implementering af SAMF forskningsstrategier
  • Implementering af AAU strategi for forskningsområdet på SAMF
  • SAMF talentprogram for yngre forskere
  • Forskningens samfundsmæssige impact
  • Sagsbehandling: Høringer, indstillinger til priser mv.
 • profile image

  Otto Simonsen

  Chefkonsulent

 • Arbejdsfunktioner

  • Strategisk rådgivning
  • Ledelsesstøtte til dekanatet
  • Sekretariatsbetjening af dekanat, fakultetsledelse og FSU
 • profile image

  Susanne Clement Justesen

  Journalist

 • Arbejdsfunktioner

  • Strategisk kommunikationsrådgiver for Dekanatet på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.

Sekretariatschef

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet | Aalborg Universitet | Fibigerstræde 5 | 9220 Aalborg Øst
Telefon: 9940 9940 | samf@aau.dk | CVR nummer: 29102384 | EAN nummer: 5798000420618