AAU logo

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Fakultetsledelse

Fakultetsledelsen består af dekanatet på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet og institutlederne på de samfundsvidenskabelige institutter. Sammen skaber de konsensus og overblik i ledelsen af  Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.

Dekanat

Institutledere

Kontakt sekreatriatet for fakultetsledelsen

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Fibigerstræde 5
9220 Aalborg Øst

Dekansekretariatet
samf-dekansekretariat@aau.dk