Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Fakultetsledelse

Fakultetsledelsen består af dekanatet på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet og institutlederne på de samfundsvidenskabelige institutter. Sammen skaber de konsensus og overblik i ledelsen af Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.

Dekanat

Institutledere

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet | Aalborg Universitet | Fibigerstræde 5 | 9220 Aalborg Øst
Telefon: 9940 9940 | samf@aau.dk | CVR nummer: 29102384 | EAN nummer: 5798000420601