AAU logo

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Institutter

Aalborg Universitets fagmiljøer er organiseret i en række institutter, som hver især ledes af en institutleder og har ansvaret for AAU's forskning og den forskningsbaserede undervisning. Institutterne er underlagt fakulteterne, og en del af dem hører under flere fakulteter (tværfakultære). Du kan få et overblik over de institutter, der tilhører Det Samfundsvidenskabelige Fakultet nedenfor.

Institut for Kultur og Globale Studier

Institut for Kultur og Globale Studier

(Tværfakultært institut)
Institutleder: Marianne Rostgaard 

Instituttets hjemmeside

Institut for Statskundskab

Institut for Statskundskab

Institut for Sociologi og Socialt Arbejde

Institut for Sociologi og Socialt Arbejde

Institut for Økonomi og Ledelse

Institut for Økonomi og Ledelse

Institut for Læring og Filosofi

Institut for Læring og Filosofi

(Tværfakultært institut)
Institutleder: Keld Thorgård

Instituttets hjemmeside

Juridisk Institut

Juridisk Institut
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet | Aalborg Universitet | Fibigerstræde 5 | 9220 Aalborg Øst
Telefon: 9940 9940 | samf@aau.dk | CVR nummer: 29102384 | EAN nummer: 5798000420618