AAU logo

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Akademisk Råd

Akademisk råd på Aalborg Universitets Samfundsvidenskabelige Fakultet beskæftiger sig med akademiske forhold, der har væsentlig betydning for universitetets virksomhed.

Arbejdsopgaver

  • At udtale sig til dekanen om den interne fordeling af bevillinger
  • At udtale sig til dekanen om centrale strategiske forsknings- og uddannelsesområder og planer for vidensudveksling
  • At indstille til dekanen om sammensætning af sagkyndige udvalg, der skal bedømme ansøgere til videnskabelige stillinger
  • At tildele ph.d.- og doktorgraden
  • At indstille til dekanen om udnævnelse af adjungerende professorer
  • At udtale sig om udnævnelser af æresdoktorer

Forretningsorden for Akademisk Råd på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Medlemmer

vip-ansatte (herunder ph.d.-studerende)

studerende

  • Christian Juel Nicolajsen, Institut for Økonomi og Ledelse, cnicol15@student.aau.dk  
  • Tommy Kloster Duch Eriksen, Institut for Statskundskab, teriks16@student.aau.dk
  • Niklas Antonisen, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, nanton16@student.aau.dk
  • Tobias Bøgeskov Eriksen, Institut for Statskundskab, teriks15@student.aau.dk

Observatører

Kontakt sekretariatet for Akademisk Råd

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Fibigerstræde 5
9220 Aalborg Øst

samf-dekansekretariat@aau.dk

Møder 2018

8. februar 

Referat
 

4. maj

Referat
 
13. september Dagsorden
Referat
26. oktober Dagsorden
Referat

5. november

Referat
 
7. december  Dagsorden
Referat