Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Akademisk Råd

Akademisk råd på Aalborg Universitets Samfundsvidenskabelige Fakultet beskæftiger sig med akademiske forhold, der har væsentlig betydning for universitetets virksomhed.

Arbejdsopgaver

  • At udtale sig til dekanen om den interne fordeling af bevillinger
  • At udtale sig til dekanen om centrale strategiske forsknings- og uddannelsesområder og planer for vidensudveksling
  • At indstille til dekanen om sammensætning af sagkyndige udvalg, der skal bedømme ansøgere til videnskabelige stillinger
  • At tildele ph.d.- og doktorgraden
  • At indstille til dekanen om udnævnelse af adjungerende professorer
  • At udtale sig om udnævnelser af æresdoktorer

Forretningsorden for Akademisk Råd på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Formand

Medlemmer

vip-ansatte (herunder ph.d.-studerende)

studerende

  • Christian Juel Nicolajsen, studerende
  • Michelle Cederstrøm Christensen, studerende
  • Tommy Kloster Duch Eriksen, studerende
  • Anders Ulrik Thysted, studerende

Observatører

Møder 2020

6. februar

Dagsorden   referat

23. april

Dagsorden   referat

16. juni

Dagsorden   referat

10. september

Dagsorden   referat

29. oktober

Dagsorden   referat

10. december

Dagsorden   referat

 

Ansvarlig forskningspraksis på SAMF

SAMF Akademisk råd har fastsat en række retningslinjer, der skal fremme god videnskablig praksis på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet:

Retningslinjer for fremme af ansvarlig forskningspraksis 

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet | Aalborg Universitet | Fibigerstræde 5 | 9220 Aalborg Øst
Telefon: 9940 9940 | samf@aau.dk | CVR nummer: 29102384 | EAN nummer: 5798000420601