Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Akademisk Råd

Akademisk råd på Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet (SSH) på Aalborg Universitet beskæftiger sig med akademiske forhold, der har væsentlig betydning for universitetets virksomhed.

Arbejdsopgaver

Det akademiske råd for Det Humanistiske Fakultet har ansvar for at udvikle og vedligeholde en høj akademisk standard og har herunder til opgave:

 • at rådgive dekanen om fakultetets strategiske forhold
 • at rådgive dekanen om fakultetets budget og budgetprincipper
 • at rådgive dekanen om strategiske forsknings- og uddannelsesområder og planer for vidensudveksling
 • at rådgive dekanen om kvalitetssikring og udvikling af fakultetets forskningsmiljø, uddannelser, ph.d.-uddannelser og den forskningsbaserede undervisning
 • efter indstilling fra dekanen at godkende sammensætningen af bedømmelsesudvalg til bedømmelse af ansøgere til videnskabelige stillinger samt at rådgive dekanen om principper herfor
 • efter indstilling fra dekanen at godkende sammensætningen af bedømmelsesudvalg til bedømmelse af kandidater til titlerne adjungeret professor og adjungeret lektor samt at rådgive dekanen om principperne herfor
 • at tildele ph.d.- og doktorgrader
 • at fastsætte retningslinjer til fremme af god videnskabelig praksis

Forperson

Medlemmer

studentermedlemmer

 • Bolette Windfeld Thesbjerg
 • Emma Kristine Taudal Andersen
 • Katarina Hessner Hansen
 • Nick Højgaard Rohde 
 • Sille Johanne Poulsen
 • Søren Kjær den Haan

Kontakt

Har du spørgsmål vedrørende Akademisk Råd, er du velkommen til at kontakte sekretariatet:

Clara Borgstad
Email: clbo@adm.aau.dk

Møder 2022

27. januar 2022 Dagsorden Referat
25. april 2022 Dagsorden Referat
10. juni 2022 Dagsorden Referat
12. september 2022 Dagsorden Referat
8. november 2022 Dagsorden Referat
7. december 2022 Dagsorden Referat

 

Det Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet | Aalborg Universitet | Fibigerstræde 5 | 9220 Aalborg Øst
Telefon: 9940 9940 | ssh@aau.dk | CVR nummer: 29102384 | EAN nummer: 5798000420601