AAU logo

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Akademisk Råd

Akademisk råd på Aalborg Universitets Samfundsvidenskabelige Fakultet beskæftiger sig med akademiske forhold, der har væsentlig betydning for universitetets virksomhed.

Arbejdsopgaver

  • At udtale sig til dekanen om den interne fordeling af bevillinger
  • At udtale sig til dekanen om centrale strategiske forsknings- og uddannelsesområder og planer for vidensudveksling
  • At indstille til dekanen om sammensætning af sagkyndige udvalg, der skal bedømme ansøgere til videnskabelige stillinger
  • At tildele ph.d.- og doktorgraden
  • At indstille til dekanen om udnævnelse af adjungerende professorer
  • At udtale sig om udnævnelser af æresdoktorer

Forretningsorden for Akademisk Råd på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Formand

Medlemmer

vip-ansatte (herunder ph.d.-studerende)

studerende

  • Christian Juel Nicolajsen, Institut for Økonomi og Ledelse, cnicol15@student.aau.dk  
  • Tommy Kloster Duch Eriksen, Institut for Statskundskab, teriks16@student.aau.dk
  • Niklas Antonisen, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, nanton16@student.aau.dk
  • Tobias Bøgeskov Eriksen, Institut for Statskundskab, teriks15@student.aau.dk

Observatører

Møder 2019

5. februar 2019 Dagsorden
Referat
2. april 2019 Dagsorden
Referat 
11. juni 2019  Dagsorden 
Referat 
10. september 2019 Dagsorden 
Referat
29. oktober 2019 Dagsorden 
Referat
10. december 2019 Dagsorden 
Referat 

Ansvarlig forskningspraksis på SAMF

SAMF Akademisk råd har fastsat en række retningslinjer, der skal fremme god videnskablig praksis på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet:

Retningslinjer for fremme af ansvarlig forskningspraksis 

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet | Aalborg Universitet | Fibigerstræde 5 | 9220 Aalborg Øst
Telefon: 9940 9940 | samf@aau.dk | CVR nummer: 29102384 | EAN nummer: 5798000420618