Akademisk Råd

Akademisk råd på Aalborg Universitets Samfundsvidenskabelige Fakultet beskæftiger sig med akademiske forhold, der har væsentlig betydning for universitetets virksomhed.

Arbejdsopgaver

  • At udtale sig til dekanen om den interne fordeling af bevillinger
  • At udtale sig til dekanen om centrale strategiske forsknings- og uddannelsesområder og planer for vidensudveksling
  • At indstille til dekanen om sammensætning af sagkyndige udvalg, der skal bedømme ansøgere til videnskabelige stillinger
  • At tildele ph.d.- og doktorgraden
  • At indstille til dekanen om udnævnelse af adjungerende professorer
  • At udtale sig om udnævnelser af æresdoktorer

Forretningsorden for Akademisk Råd på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Medlemmer

vip-ansatte (herunder ph.d.-studerende)

studerende

  • Tinus Hamborg
  • Christian Juel Nicolajsen
  • Mathilde Kirk Mikkelsen
  • Simon Christopher Have Christensen

Observatører

Kontakt sekretariatet for Akademisk Råd

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Fibigerstræde 5
9220 Aalborg Øst

Katrine Meller Jørgensen, AC-Fuldmægtig
Telefon: 9940 9612  
kbm@adm.aau.dk

Møder 2018

8. februar Referat
4. maj Referat
13. september  
26. oktober  
27. november